Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Goaitsen van der Vliet

geboren: 30 december 1951 te Surhuizum

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Herman Heida
Goos van der Vliet
G.H. van der Vliet

Werken van Goaitsen van der Vliet

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Goaitsen van der Vliet elders in de dbnl

Goaitsen van der Vliet, ‘Goos van der Vliet Komyske noat’ In: Trotwaer. Jaargang 6 (1974)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goos van der Vliet’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Goaitsen van der Vliet, ‘Sjoch’ In: Trotwaer. Jaargang 7 (1975)
Goaitsen van der Vliet, ‘In bytsje wurden en gjin ynhald (oantekens by in mislearre besprek)’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goos van der Vliet Junflecht’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goos van der Vliet Haiku’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goos van der Vliet Haiku, in deade klyster yn 'e snie?’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goos van der Vliet’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goos van der Vliet Tiid’ In: Trotwaer. Jaargang 10 (1978)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida Twiljocht’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida Iepen finster’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida Haven’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet It groanysk pessimisme fan Eppie Dam’ In: Trotwaer. Jaargang 11 (1979)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet Rastanak/ôfskie’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet The end’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘[Nummer 4]’, ‘Herman Heida’ In: Trotwaer. Jaargang 12 (1980)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida It earste ferhaal’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida It trettjinde fers’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘herman heida petear’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘herman heida’ In: Trotwaer. Jaargang 13 (1981)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet Sa fier wie ik kôm (oan Eppie Dam)’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida Skylge’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida Painted Desert’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Goaitsen van der Vliet, ‘[Goaitsen van der Vliet Slúf]’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida Oare brieven’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
John Heymans en Goaitsen van der Vliet, ‘Herman Heida The Bowery’ In: Trotwaer. Jaargang 14 (1982)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet H.’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Goaitsen van der Vliet, ‘Jitris Josse’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Goaitsen van der Vliet, ‘[Nummer 3]’, ‘Goaitsen van der Vliet Texas’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet och sa'n leaflyts famke’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet Koart beskied’ In: Trotwaer. Jaargang 15 (1983)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet De ein fan 'e reis’ In: Trotwaer. Jaargang 16 (1984)
Gerardine Maréchal, Perry Moree en Goaitsen van der Vliet, ‘Signaleringen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 15 (1992)
John Heymans, Steven de Jong, R.R. van der Leest, Trinus Riemersma, Doete Venema, Goaitsen van der Vliet en Harmen Wind, ‘Priuwkes út 25 jier Trotwaer’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet At dat gjin skriuwen wurdt’ In: Trotwaer. Jaargang 25 (1993)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet Jan Wybenga ta oantinken’ In: Trotwaer. Jaargang 26 (1994)
Goaitsen van der Vliet, ‘Goaitsen van der Vliet’ In: Trotwaer. Jaargang 27 (1995)
Goaitsen van der Vliet, ‘Noch in útjouwer mei ien gesicht Goaitsen van der Vliet’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Goaitsen van der Vliet, ‘Bylûden (1) Goaitsen van der Vliet’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Goaitsen van der Vliet, ‘Bylûden Goaitsen van der Vliet’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)

Secundaire literatuur over Goaitsen van der Vliet in de dbnl

Eppie Dam, Trotwaer. Jaargang 14 (1982)


Terug naar overzicht