Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Sietse de Vries

geboren: 1955

Werken van Sietse de Vries

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Sietse de Vries elders in de dbnl

Sietse de Vries, ‘Trioel Dreame is net kommersjeel Sietse de Vries’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Sietse de Vries, ‘Literatuer is gjin amusemint (3) Polityk-korrekte apekoal’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)

Secundaire literatuur over Sietse de Vries in de dbnl

Lolkje Hoekstra, ‘Debút is dûbeld feestje Lolkje Hoekstra’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
Doeke Sijens, ‘Moard yn Fryslân Doeke Sijens’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Ph.H. Breuker, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Bouke Oldenhof, Teake Oppewal, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Jabik Veenbaas, Oebele Vries, Jant van der Weg-Laverman en Harmen Wind, ‘10 Literatuur voor jonge lezers Van 1846 tot nu’ In: Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur (2006)


Terug naar overzicht