Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Oebele Vries

geboren: 19 mei 1947 te Westergeest

Werken van Oebele Vries

Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur, 2006

Primaire teksten van Oebele Vries elders in de dbnl

E.P. de Booy, J.A. Bornewasser, J.R. Bruijn, Lammert Buning, W.Ph. Coolhaas, R.G. Fuks-Mansfeld, J. Heringa, H.P.H. Jansen, W. Jappe Alberts, O.J. de Jong, E.H. Kossmann, Anneke B. Mulder-Bakker, R. van Uytven, Oebele Vries en E.H. Waterbolk, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 85 (1970)
F. Bakker, C.A. van den Berg, J.R. Bruijn, L. van Buyten, W.Ph. Coolhaas, F. Hijszeler, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, W.R.H. Koops, J.A. Kossmann-Putto, Piet Lenders, A.F. Mellink, E. Roebroeck, Reginald De Schryver, A.T. Schuitema Meijer, E. Stols, Gerrit Taal, R. van Uytven, Oebele Vries, M. de Vroede, C.B. Wels, Lode Wils en J.J. Woltjer, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 86 (1971)
J.A. Bornewasser, J.R. Bruijn, L. van Buyten, W.Ph. Coolhaas, L. Daels, C.J.A. Genders, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, W.R.H. Koops, R. van Uytven, Oebele Vries, M. de Vroede en E.H. Waterbolk, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 87 (1972)
Oebele Vries, ‘De Vrijzinnig-Democratische Bond als factor in de Nederlandse politiek (1917-1933) O. Vries’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
E.P. de Booy, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, R.G. Fuks-Mansfeld, C.J.A. Genders, P.A.M. Geurts, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, F. Postma, Jan Roegiers, Daan Roorda, L. van Tongerloo, R. van Uytven, Oebele Vries, M. de Vroede en Hajo Zwager, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
Y. Botke, J.R. Bruijn, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, A.Th. van Deursen, C.J.A. Genders, J.A. van Houtte, J. IJsewijn, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, A.G. Jongkees, W.R.H. Koops, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, J.Th. Minderaa, G.N. van der Plaat, E. Roebroeck, Jan Roegiers, L. van Tongerloo, R. van Uytven, S. Vellenga, Oebele Vries, Y.P.W. van der Werff en P.J. van Winter, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 89 (1974)
Michel Baelde, F. Bakker, J.C. Boogman, J.R. Bruijn, W.Ph. Coolhaas, C.J.A. Genders, P.A.M. Geurts, A.J. de Groot, P.D. 't Hart, G. van Herwijnen, O.J. de Jong, A.G. Jongkees, J.A. Kossmann-Putto, P.H.J. van der Laan, Paul van Peteghem, G.N. van der Plaat, N.C.F. van Sas, C.A. Tamse, R. van Uytven, Oebele Vries en Harm Wansink, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 90 (1975)
F.R. Ankersmit, Michel Baelde, J.C. Boogman, E.P. de Booy, Th.S.H. Bos, J.R. Bruijn, L. van Buyten, W.Ph. Coolhaas, P. van Hees, Hans van der Hoeven, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, A.G. Jongkees, W.R.H. Koops, G.J. Schutte, L. van Tongerloo, R. van Uytven, Oebele Vries, M. de Vroede, E.H. Waterbolk en J.J. Woltjer, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 90 (1975)
F.R. Ankersmit, Jan Art, J.A. Bornewasser, M. Cloet, A.E.M. Janssen, A.A. de Jonge, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, Erik van Mingroot, B.H. Slicher van Bath, Walter Thys en Oebele Vries, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 90 (1975)
Michel Baelde, J.C. Boogman, E.P. de Booy, Th.S.H. Bos, Y. Botke, J.R. Bruijn, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, P.D. 't Hart, Hans van der Hoeven, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, J.H. Kluiver, A. Mommen, O. Moorman van Kappen, G.N. van der Plaat, R. van Uytven, S. Vellenga, Oebele Vries, M. de Vroede, Harm Wansink, Y.P.W. van der Werff en A.W. Willemsen, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 91 (1976)
Michel Baelde, E.P. de Booy, Th.S.H. Bos, H. van den Brink, J.R. Bruijn, W.Ph. Coolhaas, C.J.A. Genders, J. van Goor, P.D. 't Hart, Hans van der Hoeven, Gerard J. Hooykaas, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, A.E. Kersten, P.W. Klein, J.A. Kossmann-Putto, Jan Lucassen, J.G.S.J. van Maarseveen, G.N. van der Plaat, L. van Tongerloo, Oebele Vries, M. de Vroede en E.H. Waterbolk, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 92 (1977)
Michel Baelde, H. Boels, J.C. Boogman, E.P. de Booy, Th.S.H. Bos, Y. Botke, W.Ph. Coolhaas, P.D. 't Hart, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, A.G. Jongkees, A.E. Kersten, Cees van der Kooij, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, A.D.A. Monna, Paul van Peteghem, G.N. van der Plaat en Oebele Vries, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 93 (1978)
Gustaaf Asaert, Michel Baelde, J.F.E. Bläsing, H. Boels, J.C. Boogman, E.P. de Booy, Th.S.H. Bos, Y. Botke, W.Ph. Coolhaas, P.A.M. Geurts, P.C. Gijsbers, P.D. 't Hart, W. ten Have, J. Heringa, F. Hijszeler, A.H. Huussen jr., H.P.H. Jansen, J.C.G.M. Jansen, A.E. Kersten, Pim Kooij, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, Antonie Maria Luyendijk-Elshout, J. Mertens, A.D.A. Monna, Alexandre Notebaert, G.N. van der Plaat, J.L. Price, W.A. van Rappard, Daan Roorda, N.C.F. van Sas, Remi van Schaïk, Luc Schepens, G.J. Schutte, R. van Uytven, A.J. Veenendaal jr., Johan de Vries, Oebele Vries, H.J. Wedman en Y.P.W. van der Werff, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
F.R. Ankersmit, Gustaaf Asaert, Michel Baelde, J. Bekers, H. Boels, J.W. Boersma, J.C. Boogman, Th.S.H. Bos, W. van den Broeke, J.R. Bruijn, Theo Clemens, W.Ph. Coolhaas, D. Debaecke, P.J. Drooglever, H.F.J.M. van den Eerenbeemt, M.A.M. Franken, P.D. 't Hart, W. ten Have, Hans van der Hoeven, H.P.H. Jansen, J.C.G.M. Jansen, Ton Kappelhof, A.E. Kersten, Cees van der Kooij, Pim Kooij, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, Antonie Maria Luyendijk-Elshout, Philippe Maréchal, A.F. Mellink, J. Mertens, Ludo Milis, A.D.A. Monna, Gerbrand Muller, Paul van Peteghem, G.N. van der Plaat, H. de Ridder-Symoens, Daan Roorda, Remi van Schaïk, G.J. Schutte, Barbara Sierman, A.M. Simon-van der Meersch, Gerrit Taal, R. van Uytven, A.J. Veenendaal jr., Oebele Vries, E.H. Waterbolk, C.B. Wels en Johanna Maria van Winter, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
Frederik Abraham Cassa en Oebele Vries, ‘Klerken ter Griffie van de Staten-Generaal in de achttiende eeuw. Een prosopografisch onderzoek O. Vries’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 (1981)
Michel Baelde, J.C.H. Blom, Th.S.H. Bos, J.A.M.Y. Bos-Rops, L. van Buyten, W.Ph. Coolhaas, Jan Drewes, H.F.J.M. van den Eerenbeemt, P.D. 't Hart, Thérèse de Hemptinne, A.H. Huussen jr., H.P.H. Jansen, J.C.G.M. Jansen, O.J. de Jong, A.E. Kersten, Cees van der Kooij, Pim Kooij, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, Antonie Maria Luyendijk-Elshout, J. Mertens, A.D.A. Monna, H. de Ridder-Symoens, Daan Roorda, Remi van Schaïk, Barbara Sierman, F.E. Stevens, R. van Uytven, A.J. Veenendaal jr., Oebele Vries, Y.P.W. van der Werff en Jacqueline Wilson, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 (1981)
E. Aerts, Michel Baelde, J. Bekers, K. van Berkel, H. Boels, Th.S.H. Bos, J.A.M.Y. Bos-Rops, Y. Botke, J.R. Bruijn, W.Ph. Coolhaas, A.Th. van Deursen, P.J. Drooglever, H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Jan van Eyck, P.C. Gijsbers, P.D. 't Hart, A.H. Huussen jr., H.P.H. Jansen, J.C.G.M. Jansen, A.E.M. Janssen, O.J. de Jong, Ton Kappelhof, A.E. Kersten, D. Keymolen, Pim Kooij, W.R.H. Koops, J.A. Kossmann-Putto, G.C.P. Linssen, Antonie Maria Luyendijk-Elshout, A.F. Mellink, J. Mertens, W.W. Mijnhardt, A.D.A. Monna, M.E.H.N. Mout, Remi van Schaïk, Peter Scholliers, G.J. Schutte, Barbara Sierman, R. van Uytven en Oebele Vries, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 97 (1982)
Freark Dam en Oebele Vries, ‘Tsien fersen út de Oekraïne’ In: Trotwaer. Jaargang 19 (1987)
Oebele Vries, ‘Oebele Vries Het raadselachtige rechtswoord ‘heiden-moord’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112 (1996)

Secundaire literatuur over Oebele Vries in de dbnl

Tom Johnston, ‘recensies’, ‘Fries als schrijftaal tot 1580’ In: Madoc. Jaargang 1994 (1994)
Karel Ferdinand Gildemacher, ‘Kroniek Friesland’ In: Naamkunde. Jaargang 28 (1996)


Terug naar overzicht