Friese auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden eeuw

Achttiende eeuw

Negentiende eeuw

Twintigste eeuw

Eenentwintigste eeuw

 

 

zoeken in

 
Geert de Vries

geboren: 1956

Werken van Geert de Vries

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Geert de Vries elders in de dbnl

Geert de Vries, ‘De fûke: it boek sloopt foar de film? (2)’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Geert de Vries, ‘In satiryske tv-roman Geart de Vries’ In: Trotwaer. Jaargang 32 (2000)
Korrie Korevaart, Anthonya Visser en Geert de Vries, ‘Tsjêbbe Hettinga: Gysbert Japicxpriis 2001 It eigen lûd fan Tsjêbbe Hettinga Anthonya Visser, Geart de Vries en Korrie Korevaart’ In: Trotwaer. Jaargang 33 (2001)

Secundaire literatuur over Geert de Vries in de dbnl

Pieter Terpstra, ‘Tinkskriften fan de praatstoel ôf Piter Terpstra’ In: Trotwaer. Jaargang 31 (1999)
[tijdschrift] Trotwaer, ‘Oantinkens oan in ferteller Geart de Vries’ In: Trotwaer. Jaargang 34 (2002)


Terug naar overzicht