Luxemburg

Luxemburg, Europa

hoofdstad: Luxemburg

Auteurs geboren in Luxemburg
Auteurs gestorven in Luxemburg
Primaire teksten in verband met Luxemburg
Secundaire teksten in verband met Luxemburg

Auteurs geboren in Luxemburg

Altmeyer, J.-J. (1804)
Britz, Jacques (1806)
Clavareau, Aug. J.Th.A. (1787)
Faber de Wiltz, J.J. (1767)
Gerlache, E.-C. de (1785)
Germain, A.J. (1834)
Heiderscheidt, Peter (1803)
Joris, Pierre (1946)
Mameranus, Nicolaas (?(16de eeuw))
Navius, Johannes (?(15de eeuw))
Olimart, J.A. d' (1740)
Olinger, Philippe (1794)
Schrader, J.H. (1701)
Willmar, E.E.G. (1794)
Willmar, J.G.O.M.V.Z. (1768)
Willmar, J.P. Chr. Baron (1790)
Wolff, M. (1779)
Zuylen van Nijevelt, J.P.J.A. (1819)

Auteurs gestorven in Luxemburg

Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach (1872)
Bose, C.M.E.R.C. von (1926)
Bronckhorst en Batenburg, Jan F. van (1719)
Faber de Wiltz, J.J. (1846)
Falcoburgius, Gerardus (1578)
Gellé, J.B. (1847)
Geschier, Arthur (2007)
Hendrik prins der Nederlanden (1879)
Hovaeus, Anthonius (1568)
Maas, M. (1585)
Maes, Jean-Clément (1887)
Momertz, J.M. (1742)
Moulin, Ferdinand Jacobus du (1845)
Olimart, J.A. d' (1820)
Samerius, H. (1610)
Willibrord (739)
Willmar, J.G.O.M.V.Z. (1831)

Primaire teksten in verband met Luxemburg

D. Huizinga, ‘Een brief uit Mondorff in Luxemburg.’ In: De Gids. Jaargang 32 (1868)
Pieter Frans van Kerckhoven, ‘Snoeverij is geene liefde. Eene oude geschiedenis.’ In: Volledige werken. Deel 11 (1870)
A.W.P. Weitzel, ‘Hoofdstuk 6’ In: Maar majesteit! (1968)
Lodovico Guicciardini, ‘De beschryvinghe des Hertoghdoms van Luxemborg.’ In: Beschrijvinghe van alle de Neder-landen (1979)
Marianne Wolfert, ‘M. Wolfert Vier gedichten’ In: Maatstaf. Jaargang 29 (1981)
Nico Helminger, ‘Nico Helminger Margrieten Luxemburg = 40,3399’ In: Bunker Hill. Jaargang 2 (nrs. 4-8) (1998)
Willem Oltmans, ‘Huis ter Heide’ In: Memoires 1967-1968 (2002)

Secundaire teksten in verband met Luxemburg

Jan Wagenaar, ‘XXV. De Franschen bemagtigen 't Hertogdom Luxemburg.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 5 (1751)
Jan Wagenaar, ‘XXVIII. Fransche zaaken.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 8 (1753)
Jan Wagenaar, ‘XXXI. Stoute muitery van 't vyandlyk Krygsvolk.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 9 (1753)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘België, waaronder het Luxemburgsche, het Land van Luik, en de aangrenzende Fransche Vestingen en andere Bezittingen, volledig beschreven, door G. Bruining. In 's Gravenhage, bij J. Allart. 1815. 304 Bl. f 1-16-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1817 (1817)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Reis door het Koningrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, voor jonge lieden; door A.B. van Meerten, geb. Schilperoort. Iste Deel. Te Amsterdam, bij Schalekamp en van de Grampel. 1822. In gr. 8vo. 292 Bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1822 (1822)
G. Groen van Prinsterer, ‘* Lettre DI. Le Prince d'Orange au Comte Jean de Nassau. Siège de Leide; nécessité des secours d'Allemagne; desseins sur le Luxembourg.’ In: Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Tome V 1574-1577 (1838)
Jan Baptist David, ‘Negentiende hoofdstuk.’ In: Vaderlandsche historie. Deel 11 (1842-1866)
Jan Baptist David, Vaderlandsche historie. Deel 7 (1842-1866)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Handboekje der Aardrijkskunde van het Koningrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg en de bezittingen der Nederlanders buiten Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Door P.H. Witkamp. Tweede, veel vermeerderde Druk. Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman. 1847. In kl. 8vo. 176 bl. f :-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1848 (1848)
H.J. Schimmel, ‘Het Directoire.’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
Willem Jan Knoop, ‘Séneffe (1674).’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Wandalisme.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
Paul Fredericq, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
P.A.S. van Limburg Brouwer, ‘Eene Statenvergadering in Luxemburg.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
Jacob Gijsbert de Hoop Scheffer, Abraham Seyne Kok en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
J.L. Motley, ‘Vijfde afdeeling Don Juan van Oostenrijk 1576-1578’, ‘Eerste hoofdstuk De held van Lepanto’ In: De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Deel 3 (herziene vertaling) (1879)
Pieter Nicolaas Muller, ‘De slag bij Saint Denis en de vrede van Nijmegen.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
Henri Pirenne, ‘Eerste boek Vorsten en steden in de XIVe eeuw’, ‘Hoofdstuk I Staatkundige toestand van de Nederlanden vóór den honderdjarigen oorlog’ In: Geschiedenis van België. Deel 2 (1904)
Henri Pirenne, ‘Hoofdstuk II Jan zonder Vrees en Philips de Goede’ In: Geschiedenis van België. Deel 2 (1904)
Victor Alexis de la Montagne, ‘Vianden.’ In: Gedichten (1913)
P.J. Blok, ‘Hoofdstuk IV Luxemburgsche en Namensche toestanden’ In: Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 1 (1923)
H.T. Colenbrander, ‘Buitenlandsch overzicht’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
W.J.C. Buitendijk, ‘Hoofdstuk I. De Contra-Reformatie.’ In: Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie (1942)
P.J. Oud, ‘Hoofdstuk V Kroon of Vertegenwoordiging?’ In: Honderd jaren (1946)
Oger H. Bourdeaud'huy, ‘Aspecten en mogelijkheden van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse samenwerking door Dr Og. H. Bourdeaud'huy’ In: Streven. Jaargang 14 (1946-1947)
P. Geyl, ‘6. Wachtend op Engeland’ In: Geschiedenis van de Nederlandse stam (1948-1959)
L. de Jong, ‘Hoofdstuk XI Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk’ In: De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog (1953)
Johan T. van Minnen, ‘Luxemburgse desintegratie? J.T. van Minnen’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 3 (1961-1962)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Luxemburger president van Beneluxraad’ In: Neerlandia. Jaargang 66 (1962)
E. C. de Mooij, ‘Benelux: structuur en resultaat Mr. E.C. de Mooij’ In: Neerlandia. Jaargang 70 (1966)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Van alles wat’ In: Neerlandia. Jaargang 73 (1969)
Walter Augustijnen, ‘Nederlands toneel: Luxemburg.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 13 (1969-1970)
Hendrik Riemens, ‘[Nummer 2]’, ‘toekomstmogelijkheden voor de benelux’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 13 (1969-1970)
Hendrik Riemens, ‘que représente le benelux pour les pays voisins?’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 14 (1970-1971)
G. Kalff, Het lied in de middeleeuwen (1972)
Jan Vlasveld, ‘F 16 April-mei 1975, Trotwaer 1974-3’ In: Trotwaer. Jaargang 8 (1976)
J.P.J.A. Zuylen van Nijevelt, ‘[Tekst]’ In: Nederlandse historische bronnen 2 (1980)
Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus, ‘Overeenkomst van Ouchy gesloten’ In: Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940] (1985)
Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus, ‘Ondertekening van de Oslo-conventie’ In: Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940] (1985)
Gaston Eyskens, ‘Hoofdstuk 23 Eerste Minister van een Regering met Socialisten’ In: De memoires (1993)