de nieuwe titels van september 2011

 
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
afbeelding afbeelding
Beatrijs van Nazareth, Seven manieren van minne
Diederik Jacobus den Beer Poortugael, Winter gift
Adriaen van den Bergh, Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Jean Brand, Wapenkreet
Gerrit Brender à Brandis, De schaaking uit het Serail
P.J. Buijnsters, Wolff en Deken
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Jean de La Chapelle, Markus Antonius en Kleopatra
Antoon Coolen, Het donkere licht
Antoon Coolen, De drie gebroeders
Antoon Coolen, De goede moordenaar
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
P. Corneille, Cinna
Frans de Cort, Zingzang
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Johan Deknatel, Evangelische liederen
Dirk van Munster, Der Christenspiegel
J. van Dispel Jz., Uitboezeming
A. den Doolaard, Oriëntexpress
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
Peter Friedrich Ludwig Christiaan von Eichstorff, Feest-zang
Quirijn de Flines, Een lied voor Nederlanders
H.J. Foppe, Oproer in Brussel
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
afbeelding afbeelding
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
afbeelding afbeelding
Willem van der Hoeven, De doodelyke minnenyd
Willem van der Hoeven, De rechter in zyn eigen zaak
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
afbeelding afbeelding
Jacobus Cornelis de Koning, De heilige historie
A. von Kotzebue, Het raadzel onzes tijds
Adriaen Bastiaensz de Leeuw, De toveres Circe
Clare Lennart, Serenade uit de verte
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
David Lingelbach, Amarillis
David Lingelbach, Cleomenes
David Lingelbach, Sardanapalus
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Félix Lope de Vega, De beklaagelyke dwang
Antoine Mahaut en Kornelis Elzevier, Maendelyks musikaels tydverdryf
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Petronella Moens, De jonge Sofia
Top Naeff, Voor de poort
P.J. Nienaber en G.S. Nienaber, Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde
afbeelding afbeelding
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
afbeelding afbeelding
Abraham van Spall, Evangelische feest-zangen
Kees Spierings, De Uruguees
Frans van Steenwijk, Beleazar
Frans van Steenwijk, Beon, koning van Egipte
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Elisabeth Zernike, Het leven zonder einde
J.P. Zoomers-Vermeer, Een klein meisje alleen
anoniem Apollo's St. Nicolaas-gift aan Minerva, Apollo's St. Nicolaas-gift aan Minerva
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 134
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 135
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 136
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 137
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 138
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 139
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 140
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 141
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 142
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 143
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 144
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 145
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 151
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 152
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 153
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 154
afbeelding afbeelding
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 155
anoniem Keezen-zang, Keezen-zang
anoniem Kenau-Hasselaeriana, of aansporing der mannen van den landstorm en de landmilitie, Kenau-Hasselaeriana, of aansporing der mannen van den landstorm en de landmilitie
anoniem Klaeg-lied van de rooms-catholyke kerk in Nederland, Klaeg-lied van de rooms-catholyke kerk in Nederland
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
afbeelding afbeelding
anoniem Liederen der Orde van St. Peter, voor de loge De zon, Liederen der orde van St. Peter, voor de loge De zon
anoniem Missen en gezangen, Missen en gezangen
anoniem Nieuw lied van Chassé, Een, Een nieuw lied van Chassé
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Nieuw lied. Ter eere van onze geliefde souverein en zyne koninglyke gemalinne, Een, Een nieuw lied. Ter eere van onze geliefde souverein en zyne koninglyke gemalinne
anoniem Nieuw volks-lied. Op Neerlands roem en geluk, Een nieuw volks-lied. Op Neerlands roem en geluk
anoniem Een nieuw lied, ter eere van Bonnaparte, Een nieuw lied, ter eere van Bonnaparte
anoniem Nieuw Liedeken van den gelukkige snijder met zijn boerinneke, Nieuw Liedeken van den gelukkige snijder met zijn boerinneke
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Nieuw lied, van de doctor Yzerbaard, Een, Een nieuw lied, van de doctor Yzerbaard
anoniem Doctor Eisenbart, Der, Der Doctor Eisenbart
anoniem Nieuw lied. Op het afscheid van een requisitionair van zyn beminde. Een, Een nieuw lied. Op het afscheid van een requisitionair van zyn beminde
anoniem Nieuw lied. Op de kust-kanonniers, Een, Een nieuw lied. Op de kust-kanonniers
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Nieuw lied. Van een requisitionair, Een, Een nieuw lied. Van een requisitionair
anoniem Nieuw lied: Rom bom bom zoo slaat de trom, Een, Een nieuw lied: Rom bom bom zoo slaat de trom
anoniem Nieuw lied van een meisje, welke drie jaren als jager onder de Fransche legers heeft gediend, en in de slag voor Austerlitz is gewond geworden, Een, Een nieuw lied van een meisje, welke drie jaren als jager onder de Fransche legers heeft gediend, en in de slag voor Austerlitz is gewond geworden
anoniem Nieuw lied. Van een vrolyke soldaat, Een, Een nieuw lied. Van een vrolyke soldaat
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Nieuw lied van de heldendood van elf officieren, Een, Een nieuw lied van de heldendood van elf officieren
anoniem Nieuw lied. Op het afvaaren naar de kolonien, Een, Een nieuw lied. Op het afvaaren naar de kolonien
anoniem Nieuw zeemans lied, Een, Een nieuw zeemans lied
anoniem Nieuw lied. Op het afvaaren naar de kolonien, Een, Een nieuw lied. Op het afvaaren naar de kolonien
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Nieuw lied, of minneklagt van Louisa en Albert, Een, Een nieuw lied, of minneklagt van Louisa en Albert
anoniem Nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën, Een, Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën
anoniem Nieuw lied: Vrienden luistert na myn reden, Een, Een nieuw lied: Vrienden luistert na myn reden
anoniem Een nieuw lied: Die met den armen heeft, compassie of medelyden, en in den nood hem geeft, die nooit gebrek zal lyden, Een nieuw lied: Die met den armen heeft, compassie of medelyden, en in den nood hem geeft, die nooit gebrek zal lyden
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Nieuw lied. Of ieder zoent zijn vrouw op zijn manier, Een, Een nieuw lied. Of ieder zoent zijn vrouw op zijn manier
anoniem Een nieuw lied. Of minneklagt, van een jonge dochter welke van haar minnaar bevrugt was, en toen haar heeft verlaaten, Een nieuw lied. Of minneklagt, van een jonge dochter welke van haar minnaar bevrugt was, en toen haar heeft verlaaten
anoniem Nieuw lied. Op een aanteleggen ijzeren spoorweg, van Amsterdam op Haarlem, Lyden en Rotterdam, Een, Een nieuw lied. Op een aanteleggen ijzeren spoorweg, van Amsterdam op Haarlem, Lyden en Rotterdam
anoniem Nieuw lied, op de nieuwe wagen van Lucifer, Een, Een nieuw lied, op de nieuwe wagen van Lucifer
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Nieuw lied, of zonderlinge en waare geschiedenis van de zuivere liefdeband van Fredrik en Rozina, Een, Een nieuw lied, of zonderlinge en waare geschiedenis van de zuivere liefdeband van Fredrik en Rozina
anoniem Nieuw lied tot antwoort aan de beul of schryver van het schimp en kwispel vers onlangs uitgekomen onder den tytel van Haec libertatis ergo, Een, Een nieuw lied tot antwoort aan de beul of schryver van het schimp en kwispel vers onlangs uitgekomen onder den tytel van Haec libertatis ergo
anoniem Ongelukkige pierewaijer, De, De ongelukkige pierewaijer
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 33
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 37
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 38
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 44
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 45
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 46
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 47
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 48
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 49
afbeelding afbeelding
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Oorlogs-ellende of de klacht eener moeder wiens eenige zoon gesneuveld is bij Verdun aan 't Fransche front, Oorlogs-ellende of de klacht eener moeder wiens eenige zoon gesneuveld is bij Verdun aan 't Fransche front
anoniem Op de Bruiloft, Op de Bruiloft
anoniem Opgehangene, De, De opgehangene
anoniem Oude Filipyn, De, De oude Filipyn
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Roem der meisjes, De, De roem der meisjes
anoniem Societeyt van den Belgischen Leeuw, Societeyt van den Belgischen Leeuw
anoniem 's Werelds lotery, 's Werelds lotery
anoniem Tegen-zang op de dood van Jan Crediet, Tegen-zang op de dood van Jan Crediet
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Treurige, doch waarachtrige geschiedenis, voorgevallen te Diest, in Braband. In het jaar 1825, Een, Een treurige, doch waarachtige geschiedenis, voorgevallen te Diest, in Braband. In het jaar 1825
anoniem Trouw verachtenden jongman, De, De trouw verachtenden jongman
anoniem Twee nieuwe vermaakelijke liederen. Om te zingen met een oude Roomse star, Twee nieuwe vermaakelijke liederen. Om te zingen met een oude Roomse star
anoniem Vergelykinge Christi met den Roomschen Paus, by forme van een stichtelyke, en leerzame samenspraak voor de liefhebbers der waarheyd, De, De vergelykinge Christi met den Roomschen Paus, by forme van een stichtelyke, en leerzame samenspraak voor de liefhebbers der waarheyd
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
anoniem Verdreven van huis, Verdreven van huis
anoniem Verzameling van 46 differente gezelschaps-liederen. Deel 2, Verzameling van 46 differente gezelschaps-liederen. Deel 2
anoniem Vlaggenlied van M.A. de Ruiter, Het vlaggenlied van M.A. de Ruiter
anoniem Voor-zang: Welkom, welkom in deez' wanden, Voor-zang: Welkom, welkom in deez' wanden
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Vreugde-zang, by de heuchelyke gebeurtenissen in ons vaderland, Vreugde-zang, by de heuchelyke gebeurtenissen in ons vaderland
anoniem Vrolijk volks-lied, bij de aankomst van den eersten haring in het vaderland. Den 6e van julij 1815, Vrolijk volks-lied, bij de aankomst van den eersten haring in het vaderland. Den 6e van julij 1815
anoniem Vrolijke zeeman, De, De vrolijke zeeman
anoniem Vrolyke zanggodinnen, of Mengelwerk van vernuft, De, De vrolyke zanggodinnen, of Mengelwerk van vernuft
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
anoniem Wapenkreet aan de Nederlanders, Wapenkreet aan de Nederlanders
anoniem Ware en aanddoenlyke [!] historie, Een, Een ware en aanddoenlyke historie
anoniem Yzerbaan, De, De yzerbaan
anoniem Zeemanslied. Welkom, welkom, Vaderland, Zeemanslied. Welkom, welkom, Vaderland
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
geen titelpagina beschikbaar geen titelpagina beschikbaar
anoniem Zegenpraal der liefde, De, De zegenpraal der liefde
anoniem Zilveren bruiloftszangen, Zilveren bruiloftszangen
anoniem Zingende nachtegaaltje, fluitende verscheidene vrolijke en vermakelijke liederen, Het, Het zingende nachtegaaltje, fluitende verscheidene vrolijke en vermakelijke liederen
afbeelding