de nieuwe titels van november 2011

 
afbeelding afbeelding
Nicolaas Beets, Gedichten. Deel 1
Nicolaas Beets, Gedichten. Deel 3
Nicolaas Beets, Gedichten. Deel 2
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
P.C. Boutens, Bezonnen verzen
P.C. Boutens, Praeludiën
P.C. Boutens, Sonnetten
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
P.C. Boutens, Verzen
Johannes Wilhelmus II Bussingh, Gezangen voor de gereformeerde kerk van Nederland
P. Corneille, De Cid
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
P. Corneille, Horace en Curace
P. Corneille, Sertorius
Wim Denslagen, Gouda
Hans van Dijk en B.A.M. Ramakers, Spel en spektakel
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
F.P. van Oostrom, Grote lijnen
Teake Oppewal, Babs Gezelle Meerburg, Jelle Krol, Tineke J. Steenmeijer-Wielenga, Oebele Vries, Ph.H. Breuker, Harmen Wind, Jabik Veenbaas, Bouke Oldenhof en Jant van der Weg-Laverman, Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Andries Pels, Mengelzangen
Herman Pleij, Op belofte van profijt
Jean Baptiste Racine, Ifigenia
Hendrik Riemsnijder, Liedjes voor kinderen
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Hendrik Uilenbroek, Christelyke gezangen
A. Pietersz. Craen, Jacob Janszoon Colevelt, Jan Robbertsz en Matthijs van Velden, De Amsterdamsche Pegasus
Joos Verschuere Reynvaan, Gezangen der vrije-metzelaaren
Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
Frank Willaert, Een zoet akkoord
anoniem De Amerikaansche koopman, De Amerikaansche koopman
anoniem Bataafsche liederen, voor vaderlandsche jongelingen en meisjes, Bataafsche liederen, voor vaderlandsche jongelingen en meisjes
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 1
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 5
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 6
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 7
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 8
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 9
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 10
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 11
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 12
[tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 14
anoniem Bloemendaler minnezangster, De, De Bloemendaler minnezangster
anoniem Bundel van Bataafsche volks-liedjens, Bundel van Bataafsche volks-liedjens
afbeelding afbeelding
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
anoniem Drie kemphaantjes, De, De drie kemphaantjes
anoniem Floraa's bloemkorfje, of Bundeltje van nieuwe zangstukjes, voor Neerlandsch jeugd, Floraa's bloemkorfje, of Bundeltje van nieuwe zangstukjes, voor Neerlandsch jeugd
anoniem Geheel nieuw liedeboek van het roosje, Een, Een geheel nieuw liedeboek van het roosje
anoniem De gekroonde Utrechtze vreede, of Nederlandze Vreugd godin, De gekroonde Utrechtze vreede, of Nederlandze Vreugd Godin
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
anoniem Eenige gezangen, van het Engelsch zendeling-genootschap tot uitbreiding van het Evangelie, Eenige gezangen, van het Engelsch zendeling-genootschap tot uitbreiding van het Evangelie
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 147
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 148
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 149
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 150
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 162
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 163
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 164
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
anoniem Hernhutsche nachtegaaltje in eene vrolyke luim, Het, Het Hernhutsche nachtegaaltje in eene vrolyke luim
anoniem Hulthemse handschrift, Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem
anoniem Het kinderleven geschetst in een tiental liederen , Het kinderleven geschetst in een tiental liederen
anoniem Koddigen opdisser, Den, Den vermakelycken opdisser. Deel 2
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
anoniem Koddigen opdisser, Den, Den koddigen opdisser. Deel 1
anoniem Lustige nachtegaal, De, De lustige nachtegaal
anoniem Nederlandsche zanger, voor den burger, De, De Nederlandsche zanger, voor den burger
anoniem Nieuwe geestelycke liedekens, tot godtvruchtig gebruyck der jonckheydt in den catechismus, Nieuwe geestelycke liedekens, tot godtvruchtig gebruyck der jonckheydt in den catechismus
geen titelpagina beschikbaar afbeelding
afbeelding afbeelding
anoniem Nieuwe vermeerderde Haagse Joncker, of 't Amsterdamse salet juffertje, De, De nieuwe vermeerderde Haagse joncker, of 't Amsterdamse salet juffertje
anoniem Nieuwe vermeerderde Groenlantse walvisch-vanghst, ofte Amsterdamse Y-stroom, De, De nieuwe vermeerderde Groenlantse walvisch-vanghst, ofte Amsterdamse Y-stroom
anoniem Nieuwe komische alphabetische volkszangen van A tot Z, Nieuwe komische alphabetische volkszangen van A tot Z
anoniem Nieuw liedeboek, tot vermaak van 't algemeen, Nieuw liedeboek, tot vermaak van 't algemeen
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 22
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 24
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 28
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 32
afbeelding afbeelding
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
[tijdschrift] Ons Erfdeel, Ons Erfdeel. Jaargang 34
anoniem Patriottische burgergezangen, Patriottische burgergezangen
anoniem Sommighe nieuwe schriftuerlijcke liedekens, Sommighe nieuwe schriftuerlijcke liedekens
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 3
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 4
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 7
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 8
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 9
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 10
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 11
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 12
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 13
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 14
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 15
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 16
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 17
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 18
[tijdschrift] Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, Spektator. Jaargang 19
anoniem Stoomboot Apollo, De, De stoomboot Apollo
anoniem Ton vol vrolykheid, De, De ton vol vrolykheid
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
anoniem Twee vrolyke confraaters. Zingende de nieuwste liederen, De, De twee vrolyke confraaters. Zingende de nieuwste liederen
anoniem Vaderlandsche liederen voor de gewapende studenten, Vaderlandsche liederen voor de gewapende studenten
anoniem Vaderlandsche gezangen, Vaderlandsche gezangen
anoniem Vermakelyke rarekiekkas-kyker, De, De vermakelyke rarekiekkas-kyker
afbeelding afbeelding
afbeelding afbeelding
anoniem Vervolg op De nieuwe vermakelijke Zeeuwsche speelwagen, Vervolg op De nieuwe vermakelijke Zeeuwsche speelwagen
anoniem Verkeerde huishouden, of Aardige ontmoeting tussen man en vrouw, Het, Het verkeerde huishouden, of Aardige ontmoeting tussen man en vrouw
anoniem Vrolyk Keesje in de verdrukking, Het, Het vrolyk Keesje in de verdrukking
anoniem Vrolyke landmeysje, zingende in de polder der blyschap, Het, Het vrolyke landmeysje, zingende in de polder der blyschap
afbeelding geen titelpagina beschikbaar
afbeelding 
anoniem Zaan-vreugd, opgedragen aan de Zaan-landze jeugd, Zaan-vreugd, opgedragen aan de Zaan-landze jeugd