[fol. π1v] origineel

Uitlegging van de bruilofts-prent.

 
STandvastigheid, in de onbevlekte min,
 
Wordt hier verbeeld als huuwlyks priesterin,
 
Zy smelt door kracht der liefde, ziel en zin,
 
Van twee, die paaren.
 
 
 
De liefde stort voor Bruidegom en Bruid
 
Al juichende den vollen hooren uit,
 
Terwyl men zingt of speelt op herders fluit,
 
En Bruiloft snaaren,
 
 
 
Hoe Hugaert door een zuivre minnevlam
 
Haar zieltje bindt, aan haaren Abraham,
 
Tot luister van hunn' wederzydschen stam,
 
Aan 't zeilryk Spaaren.
 
 
 
Godt Hymen bindt hun huwlykstoorts met groen.
 
't Altaar pronkt met een mirthe en bloemfestoen,
 
En Duifkens, die in 't nieuwe lentsaizoen
 
Hun min verklaaren.
 
 
 
Door Koopmanschap die nutte vruchten teelt,
 
En harten daar een minnevlam uit speelt,
 
Wordt hunne liefde en zegen uitgebeeld
 
In hun vergaâren.
 
 
 
Des Amorie en Hugaerts stamboom moet
 
Lang bloeijen door de liefde en overvloed,
 
Van d'Oppersten voor ongeval behoed,
 
Al hunne jaaren.
 
 
 
P. Langendyk.