Antwerps liedboek


auteur: anoniem Antwerps liedboek


bron: Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens [etc.]. Ian Roulans, Antwerpen [1544].


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Antwerps Liedboek (Een schoon liedekens Boeck)

editie Dirk Geirnaert, Hermine Joldersma, Johan Oosterman en Dieuwke van der Poel


Inhoudsopgave

Een schoon liedekens. Boeck

Totten vrolijcken Sanger saluyt.

1 Een amoreus liedeken

2 Een nyeu liedeken.

3 Een nyeu liedeken

4 Een nyeu liedeken

5 Een nyeu liedeken

6 Een liedeken vanden slach van Blangijs.

7 Een nyeu liedeken.

8 Een nyeu liedeken.

9 Een amoreus liedeken.

10 Een nyeu liedeken.

11 Een amorues liedeken.

12 Een oudt liedeken

13 Een oudt liedeken

14 Een nyeu liedeken.

15 Een nyeu liedeken van Claes molenaer

16 Van cort Rozijn.

17 Een out liedeken.

18 Een amoreus liedeken.

19 Een nyeu liedeken.

20 Een liedeken van sint Iacob.

21 Een oudt liedeken

22 Een nyeu liedeken.

23 Van vrou van Lutsenborch

24 Een nyeu liedeken

25 Een out liedeken.

26

27 Een nyeu liedeken.

28 Een nyeu liedeken

29 Een nyeu liedeken.

30 Een nyeu liedeken

31 Een nyeu liedeken

32 Een nyeu liedeken

33 Een amoreus liedeken

34 Een oudt liedeken

35 Een oudt liedeken.

36 Een amoreus liedeken.

37 Een nyeu liedeken

38 Een nyeu liedeken.

39 Een nyeu liedeken.

40 Een amoreus liedeken.

41 Een amoreus liedeken

42 Een oudt liedeken

43 Een nyeu liedeken

44 Een nieu liedeken.

45 Een oudt liedeken.

46 Een nyeu liedeken.

47 Een nyeu liedeken.

48 Een nyeu liedeken.

49 Een nyeu liedeken.

50 Een nyeu liedeken.

51 Een oudt liedeken

52 Een nyeu liedeken.

53 Een amoreus liedeken

54 Vanden boonkens.

55 Vanden Leeraer opter tinnen

56 Op die selue wijse.

57 Vanden regulier moninck.

58 Een out liedeken.

59 Van Thijsken vanden schilde

60 Een oudt liedeken.

61 Een nyeu liedeken

62 Een nyeu liedeken

63 Een oudt liedeken

64 Een amoreus liedeken.

65 Van mijn here van Lelidam

66 Vanden ruyter wt Bosschayen.

67 Van fier Margrietken |

68 Een neyu liedeken.

69 Een oudt liedeken

70 Een oudt liedeken.

71 Vanden visscher.

72 Een oudt liedeken. |

73 Een oudt liedeken.

74 Een oudt liedeken

75 Een nieu liedeken.

76 Een nyeu liedeken.

77 Een amoreus liedeken.

78 Een nyeu liedeken

79 Een nyeu liedeken.

80 Een nyeu liedeken

81 Van Brandenborch

82 Een oudt liedeken

83 Vanden ouden Hillebrant.

84 Een nyeu liedeken.

85 Een oudt liedeken.

86 Een amoreus liedeken.

87 Een oudt liedeken.

88 Een oudt liedeken.

89 Een oudt liedeken.

90 Een oudt liedeken.

91 Een oudt liedeken.

92 Vant Vriesken.

93 Een oudt liedeken

94 Een nyeu liedeken.

95 Een nyeu liedeken.

96 Een oudt liedeken

97 Een nyeu liedeken.

98 Een nyeu liedeken

99 Een nyeu liedeken

100 Een nyeu liedeken.

101 Een nyeu liedeken

102 Een nyeu liedeken.

103 Een oudt liedeken.

104 Een nyeu liedeken

105 Een nyeu liedeken

106 Een nyeu liedeken.

107 Vanden Keyser

108 Een nyeu liedeken

109 Een oudt liedeken.

110 Een amoreus liedeken

111 Een nyeu liedeken.

112 Een amoreus liedeken

113 Van mijn here van Mallegem

114 Een nyeu liedeken.

115 Van Keyser Maximiliaen

116 Een nyeu liedeken.

117 Een nyeu liedeken.

118 Op die selue wijse

119 Een nyeu liedeken

120 Een nyeu liedeken.

121 Een oudt liedeken.

122 Een oudt liedeken.

123 Van proper Ianneken.

124 Een nyeu liedeken.

125 Van die coninghinne van Denemercken

126 Van vrou Marie van Bourgoengien

127 Vanden reghenboghe

128 Een nyeu liedeken.

129 Vanden Lantsknecht.

130 Een nyeu liedeken

131 Een oudt liedeken

132 Een liedeken vanden mey

133 Een nyeu liedeken.

134 Een nyeu liedeken.

135 Een nyeu liedeken

136 Een oudt liedeken.

137 Een amoreus liedeken.

138 Een amoreus liedeken.

139 Een nyeu liedeken.

140 Een oudt liedeken.

141 Een oudt liedeken

142 Een oudt liedeken

143 Een nyeu liedeken.

144 Van Symonet

145 Een oudt liedeken.

146 Een nyeu liedeken.

147 Een oudt liedeken.

148 Een oudt liedeken.

149 Een oudt liedeken

150 Een oudt liedeken.

151 Een oudt liedeken.

152 Een oudt liedeken.

153 Een oudt liedeken.

154 Een nyeu liedeken

155 Een oudt liedeken.

156 Een nyeu liedeken.

157 Een oudt liedeken

158 Een oudt liedeken

159 Een amoreus liedeken

160 Van heer Danielken.

161 Een nyeu liedeken.

162 Een nyeu liedeken.

163 Een oudt liedeken.

164 Vanden Timmerman.

165 Een oudt liedeken.

166 Een oudt liedeken.

167 Vanden Coninck van Castilien

168 Vanden storm van Munster

169 Een nyeu liedeken.

170 Een amoreus liedeken.

171 Een nyeu liedeken.

172 Een nyeu liedeken.

173 Een amoreus liedeken.

174 Een nyeu liedeken.

175 Een nyeu liedeken

176 Vanden edelen Landtman.

177 Een nyeu liedeken.

178 Een nyeu liedeken Vanden Molenaer

179 Een nyeu liedeken

180 Een nyen liedeken.

181 Een nyeu liedeken

182 Een nyeu liedeken

183 Een nyeu liedeken

184 Een nyeu liedeken van die Coninghinne van Enghelant

185 Een nyeu liedeken

186 Een nyeu liedeken

187 Een nyeu liedeken.

188 Een nyeu liedeken.

189 Een nyeu liedeken

190 Een nyeu liedeken.

191 Een nyeu liedeken.

192 Een nyeu liedeken.

193 Een amoreus liedeken.

194 Een nyeu liedeken.

195 Een nyeu liedeken.

196 Een nyeu liedeken

197 Een nyeu liedeken.

198 Een nyeu liedeken

199 Een nyeu liedeken

200 Een nyeu liedeken.

201 Vanden Landtman

202 Een nyeu liedeken.

203 Een nyeu liedeken.

204 Een nyeu liedeken van Borbon.

205

206 Een nyeu Liedeken

207 Een nyeu liedeken

208 Een nyeu liedeken

209 Een nyeu liedeken

210 Een nyeu liedeken.

211 Een nyeu liedeken

212 Een amorues iedeken.

213 Een nyeu liedeken.

214 Een nyeu liedeken

215 Een nyeu liedeken Vanden haselaer

216 Een nyeu liedeken

217

218 Een nyeu liedeken

219 Een nyeu liedeken

220 Een nyeu liedeken

221 Een nyeu liedeken