Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 27


auteur: [tijdschrift] Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap


bron: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 27. Johannes Müller, Amsterdam 1906


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 27


Inhoudsopgave

Verslag van het Bestuur over het dienstjaar 1905.

Bijlage C. Overzicht van den staat der kas van het genootschap.

Bijlage D. Jaarverslag van de Centrale Commissie voor de Historisch-Statistische Kaarten in Nederland over 1905.

Bijlage E. Verslag van de vergadering der leden van het Historisch Genootschap, gehouden op Dinsdag 25 April 1905 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

Bijlage F. lijst der van Januari 1905 tot Januari 1906 door schenking, ruiling en aankoop voor Het Genootschap verkregen werken.

Journal de G.K. van Hogendorp pendant les troubles de 1787, Publie par Henry de Peyster.

Arnoldus Buchelius, traiecti batavorum descriptio, Medegedeeld door Mr. S. Muller Fz.

Uittreksels uit de brieven van D'Affry aan de Fransche regeering, (December 1755-Mei 1762) uit de papieren van R. Fruin Medegedeeld Door Dr. Th. Bussemaker.

Journalen van den Stadhouder Willem II uit de jaren 1641-1650 Medegedeeld door Dr. F.J.L. Krämer.

Brieven van Sylvius en Buat, Medegedeeld door W. Del Court en Dr. N. Japikse.