Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4. Drukkerij A. Siffer, Gent / Cremer & Co, 's-Gravenhage 1891


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 213]

Vondeliana.

In den tweeden druk van Lucifer, uitgegeven door A.M. Verstraeten, S.J. (Gent, A. Siffer, 1890) wordt opnieuw de vraag: ‘Is Lucifer eene politieke allegorie?’ bestudeerd. De schrijver vindt in het treurspel een aantal plaatsen die kunnen zinspelen op de omwenteling der zestiende eeuw; hij komt evenwel tot het besluit, reeds vroeger door hem in 't licht gesteld, dat door Vondel niet (gelijk Jonckbloet uitdacht) de opstand der 16e eeuw in 't bijzonder, maar ‘een ideale opstand’ is bedoeld.illustratie