Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4. Drukkerij A. Siffer, Gent / Cremer & Co, 's-Gravenhage 1891


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 412]

Vondeliana.

DE volgende bijzonderheid omtrent Vondels ouders, door den heer P. Génard, archivaris te Antwerpen, medegedeeld aan de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent, is tot heden in de Nederlanden weinig bekend geworden. Wij meenen daarom dat het nuttig is haar in de rubriek Vondeliana te herhalen.

‘De doopsregisters der O.-L.-V.-kerk te Antwerpen bewijzen dat op 6 Juli 1571, het oogenblik der vervolging, eene van Peter Craen's dochters op de Roomsche wijze ter vonte werd gehouden. Het kind, dat den ouderdom van drie jaren en half had bereikt, had voor peter den machtigen Rogier de Tassis, deken der hoofdkerk. en voor meter Jufvrouw Constantia Haec, toehoorende aan eene voortreffelijke familie, die aan Antwerpen verscheidene schepenen en zelfs eenen burgemeester heeft gegeven. Veel zou dus met van Lennep's verhaal instemmen, indien de in 1571 gedoopte meid niet den voornaam van Anna, maar wel dien van Sara hadde gedragen. Deze laatste, Vondel's moeder, die in 1585 met den hoedenmaker Joost van den Vondel in den echt trad, moet ia allen gevalle vóór 1571 en zelfs vóor 1567, jaar van Anna's geboorte, het daglicht hebben gezien.

De moeder van den dichter Joost van den Vondel was dus niet katholiek gedoopt. Van den eenen kant zal zij dus geenen invloed gehad hebben op Vondel's bekeering tot de katholieke kerk; van den anderen kant past op haar het spreekwoord niet door van Lennep aangewend:

 
“Passato il pericolo, gabbato il santo.”

(Wanneer het gevaar voorbij is, steekt men den dr aak met den Heilige).’illustratie