Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6. A. Siffer, Gent / L.J. Veen, Amsterdam 1893 1893


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Vondeliana.

Vondels Pascha, door L. Scharpé, in Het Belfort, 1892, bl. 100, vlgg., bl. 149, vlgg.

Uit Vondels Leeuwendalers vs. 446, door P. Visser, in Noord en Zuid 15e jaarg. 1892, no 4, bl. 384.

 

Geslacht van Vondel. - Van de Vondele, domicilie van onderstand uit de jaren 1797 en 1831, door Mr C. Bate. Navorscher, 423 sq. 1892, no 11, bl. 564.

 

Palamedes, vs. 594, Inwydinge van 't stadhuis, 1298. - Samson, vs. 427. Id. vs. 530. - Gysbrecht van Aemstel, vs. 96. - Herkules en Trachin, vs. 277. - Lucifer, vs. 1883, - De Leeuwendalers, vs. 448. - Batavische Gebroeders, vs. 1253: De uitdrukking Voor de vuist uttgelegd. (Noord en Zuid, bl. 90 vlg.

 

Lucifer, vs. 101. Zich in zijnen last gekweten; t.z. p. bl. 93, door P.H. van Moerkerken.

 

Gysbrecht van Aemstel, vs. 300-306 en 1865-1875 uitgelegd, in d. Nederl Spectator, bl. 68 vlgg. door L. Simons Mz.illustratie