Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7


auteur: [tijdschrift] Dietsche Warande


bron: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 7. A. Siffer, Gent / L.J. Veen, Amsterdam 1894


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 642]

... den ouden brevier.
Door Guido Gezelle.

 
Als zorgen mijn herte verslinden,
 
als moedheid van 's werelds getier;
 
dan zoeke ik weêrom den beminden,
 
dan grijpe ik den ouden brevier.
 
 
 
o Schat ongevalschter gebeden,
 
brevier, daar, in 't korte geboekt,
 
Gods woord, en Gods wonderlijkheden,
 
nooit een ongevonden en zoekt!
 
 
 
o 't Werk van gezetelde Pausen,
 
wat zegge ik, Gods eigen beworp;
 
o sterkte, als het lijden doet flauw zijn,
 
onsterfelijk lavend geslorp!
 
 
 
o Weldaad wellustiger koelheid,
 
o schaduwomschietende troost;
 
als 't vier, en de onmachtige zwoelheid,
 
gestookt door den Vijand, mij roost;
 
 
 
dan zuchte,... dan zitte ik alleene;
 
dan biede ik den Booze: ‘Van hier!’
 
Dan buige en dan bidde ik, en weene,..
 
dan grijpe ik den ouden brevier!
 
 
 
Kortrijk, 23sten in Zaaimaand, 1894.