De drie kemphaantjes


auteur: anoniem Drie kemphaantjes, De


bron: De drie kemphaantjes. S. en W. Koene, Amsterdam 1784 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De drie kemphaantjes


Inhoudsopgave

De drie kemphaantjes. Op de dood van Monsieur Malbrouk.

Op de dood van Monsieur Malbrouck. In ’t Fransch.

Een nieuw lied van het kaane en henne-gepik.

Op de huis-timmerlieden.

Aardig lied van een bloemist en een tuin-meisje.

Een nieuw lied, op de dood is ’t niet.

Berouw van een jonge maagd. Die haar maagdom voor 9 kroonen heeft gewaagt.

Een nieuw lied.

De beklaagende minnaar.

Het manuaal.

Een nieuw lied.

Vermakelyke minne klagt tusschen een jager en een veld godinne.

Een aangenaam minne-lied.

Minaars- klagt, over her verlaaten van zyn lief.

Een nieuw lied.

Een nieuw lied.

Een nieuw herders-lied.

Lof van Rozemond.

Een nieuw lied van het schip Concordia.

Op de vreede geteekend en volkomen tot stand gebragt te Parys, op den 5. september 1783. tusschen de 5 oorlogende mogendheden.

Op het zoenen van een lief aardig meisje.

Ider een op zyn manier, Wil volgen nu de Mooden, Draagt maar een schanslooper hier Eer dat het werd verbooden.

Ziet hoe een meisje van agtien jaaren, Met haar lief na Groenland is gevaaren.

De lof der vryheid zingende ongeveinst.

Tegenzang op Rozelinde.

De mannen hedendaags zyn erger als de vrouwen, In modens waerd belacht als men die komt t’aanschouwen, Zy kleden hun in ’t Spaans, of Engels, Iersch of Frans, Hier onder volgt den lof, meest van de kaal jongmans.

Van den verlooren zoon, tot exempel getrokken uit het H. Evangelie van de H. Lucas, in ’t 15. cap. vs. 11.

Het lied, neen het moet anders gaan.

Lied van de hoorndraagers.

Een nieuw lied.

Het kermis-matroosje.

Een nieuw lied van de bles.

Lieffelyke zamenspraak, tusschen een herder en een herderin.

Een lied op de toverlantaaren.

Het hedendaagze Leven der liedzangers.

Een jonkman beklaagende zyn trouw.

Herder en herderinne-Zang

Nieuw zeemans-Lied.

Vermakelyke klugt, van een boer genaamt Jan de Duyvel.

Een nieuw lied.

Een nieuw lied.

Van een meisje van 16 jaaren die haar voor een jaager ging verhuuren.

Register.