[p. 163]

Personalia

Dr. D.W. Fokkema, lector in de vergelijkende literatuurwetenschap (in het bijzonder met betrekking tot de literatuur van Oost-Azië) aan de Rijks-universiteit te Utrecht; verbonden aan het Instituut voor vergelijkende literatuurwetenschap, Ramstraat 31-33, Utrecht.

 

Drs. T.T. Gan, conservator van de afdeling China van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden; tevens part-time wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden, Eerste Binnenvestgracht 33A.

 

Drs. W.L. Idema, als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Sinologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden, afdeling Documentatie-centrum voor het huidige China, Eerste Binnenvestgracht 33A, Leiden.

 

Mevr. Netty Jonker-Van Coevorden verbleef in de periode 1960-1969 in Japan en raakte sterk geïnteresseerd in de cultuur van de Edo-periode (1609-1868); zij onderhoudt vanuit Amstelveen nauwe contacten met Kabuki-acteursfamilies.

 

Mej. Drs. Erica G. de Poorter, als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan het Japanologisch Studiecentrum van de Rijksuniversiteit te Leiden, Kort Rapenburg 20, Leiden.

 

Prof. Dr. F. Vos, hoogleraar in de Japanse en Koreaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en directeur van het Japanologisch Studie-centrum, Kort Rapenburg 20; voorzitter van de Nederlands-Japanse Vereniging en vice-voorzitter van de Vereniging Nederland-Korea.

 

Drs. W.A.M. Vroomen, neerlandicus, verbonden aan de afdeling Bevordering Wetenschapsbeoefening van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; lid van de redactie van Forum der Letteren en een van de samenstellers van deze aflevering; Postbus 232, Leiden.

 

Prof. Dr. E. Zürcher, hoogleraar in de geschiedenis van Oost-Azië (in het bijzonder van de ontmoeting tussen Oost en West) aan de Rijksuniversiteit te Leiden en hoofd van de afdeling Documentatiecentrum voor het huidige China, Eerste Binnenvestgracht 33A, Leiden.