Geuzenliedboek


auteur: anoniem Geuzenliedboek


editeur: E.T. Kuiper en P. Leendertz (jr.)


bron:   Dr. E.T. Kuiper (ed.), Het Geuzenliedboek. W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1924


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Het Geuzenliedboek

editie E.T. Kuiper

bron

Dr. E.T. Kuiper (ed.), Het Geuzenliedboek. W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1924

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr _geu001geuz01_01
logboek

- 2001-02-20 CB colofon toegevoegd

- 2002-06-05 MG koppen bijgewerkt

- 2006-07-12 CB conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

 

gebruikt exemplaar

Eigen exemplaar dbnl, in twee delen

 

algemene opmerkingen

Dit bestand is, met een aantal hierna te noemen aanpassingen, een diplomatische weergave van Het Geuzenliedboek, ‘naar de oude drukken’, uit de nalatenschap van dr. E.T. Kuiper, uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr.

 

redactionele ingrepen

In de ‘Bibliografie’ is de gotische tekst vet weergegeven. Op pagina XXXV van deel I, op pag. 395 en pag. 399 t/m 403 van deel II, zijn aanhalingstekens vervangen door het bedoelde woord. Onjuistheden in de nummering van de noten zijn stilzwijgend gecorrigeerd. Verschil in corpsgrootte is genegeerd. Ter verduidelijking van de index zijn de kopjes ‘[Deel I]’ en ‘[Deel II]’ toegevoegd.

Correcties deel I:

p. 123: punt toegevoegd: ‘van de paus’ → ‘van de paus.’

p. 283: ‘is ns onbekend’ → ‘is ons onbekend’.

Correcties deel II:

p. 68: het regelnummer ‘155’ dat bij regel ‘154’ stond, op de goede plek gezet.

p. 292: ‘offlcieren’ → ‘officieren’.

p. 372: Het woord ‘vy-ant’ staat op één regel onder elkaar afgedrukt. In de digitale versie is dit niet te realiseren en is het woord achter elkaar gezet.

p. 396: een accolade van drie regels hoog is vervangen door drie kleinere accolades.

 

Bij de omzetting van het oorspronkelijke tekstverwerkingsbestand naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (deel I: p. IV, deel II: p. IV, VII, VIII, 318, 334, 350, 388, 410) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

Deel I:

[pagina ongenummerd (I)]

het geuzenliedboek

 

[pagina ongenummerd (II)]

Van dit werk zijn 200 genummerde exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier

 

[pagina ongenummerd (III)]

het geuzenliedboek

naar de oude drukken

uit de nalatenschap van Dr E.T. Kuiper

uitgegeven door Dr P. Leendertz Jr

eerste deel

zutphen w.j. thieme & cie 1924

 

Deel II:

[pagina ongenummerd (I)]

het geuzenliedboek

 

[pagina ongenummerd (II)]

Van dit werk zijn 200 genummerde exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch papier

 

[pagina ongenummerd (III)]

het geuzenliedboek

naar de oude drukken

uit de nalatenschap van Dr E.T. Kuiper

uitgegeven door Dr P. Leendertz Jr

tweede deel

zutphen w.j. thieme & cie 1925

 

[p. 411]

INHOUD.


1e Deel. 
Voorbericht V
Inleiding I VII
Inleiding II XXVII
Tekst no. 1–1441–327
  
2e Deel. 
Tekst no. 145–2521–316
BIJLAGEN. 
A. Voorzangen en voorredes der oude drukken319
B. Het Wilhelmus 324
C. Verwante gedichten. 
1. De Tien Geboden 326
2. Het lied der Ballingen327
2. tVry gheleyt na der Hellen 328
4. Een Mey-Liedt 331
Aanteekeningen en verbeteringen 335
BIBLIOGRAPHIE. 
A. Beschrijving der oude uitgaven 351
B. De oudste Geuzenliedboeken 366
C. Nadere bijzonderheden en verhouding der drukken371
D. Het Geuzenliedboek in lateren tijd 385
REGISTERS. 
A. Inhoud der oude drukken 389
B. Vergelijking der uitgave van Van Lummel met deze392
C. Zangwijzen 393
D. Dichters en kenspreuken 397
E. Personen en zaken 399
F. Alphabetische lijst der beginregels 404
Inhoud 411