Gezellekroniek. Jaargang 10


auteur: [tijdschrift] Gezellekroniek


bron: Gezellekroniek. Jaargang 10. Guido-Gezellegenootschap, Kapellen 1974-1975


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Gezellekroniek. Jaargang 10


Inhoudsopgave

Gezellesymposium 1 mei 1974

K. de Busschere / In memoriam Dr. Robert De Coninck

Anton van Wilderode / Guido Gezelle, Homilie bij de Gezelleherdenking te Kortrijk op 8 oktober 1972

Em.Janssen / Guido Gezelles dichterlijke ouverture

Archivalia A. de Cuyper / Guido Gezelles Eigen van de Vlaamse bisdommen Uitgegeven met commentaar

Christine D'Haen/Archivalia Inventaris Gezelle-archief, Brugge (vervolg van Gezellekroniek VIII, 204-215)

Boekbesprekingen Rem Reniers, Guido Gezelle Katholiek Vrijmetselaar - Sonneville, Brugge - Nygh en van Ditmar, 's Gravenhage, 1973, 215 bladzijden.

Deboutte Alfred C.s.s.R., Leven van Charles-Louis Costenoble, Apostolisch Missionaris, eerste pastoor van Jonkershoeve (1826-1886), Druk Sintal Leuven, 206 bl. Voorwoord van Clem De Ridder.

Dr. G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel III, vijfde, geheel herziene druk, Malmberg Den Bosch, 1973, 636 blz.

Marc Verkeyn, Bronnenlijst van de eerste vijf jaargangen van ‘Rond den Heerd’ (1865-1870) - Vergelijkende studie over enkele volksvertellingen van Guido Gezelle en hun respectieve bronnen, deel I, 257 blz.; deel II: Teksten, 355 blz. - Licentiaatsverhandeling Germaanse filologie, Leuven, 1973.

Guido Gezelle, Kleengedichtjes, Petits Poèmes, traduits par Jan Schepens, uitg. Erel, Oostende, 1973, 72 blz.

Ingezonden boeken

Gezellebibliografie Bibliografie 1971

Gezellebibliografie 1972

Mengelmaren