De Gids. Jaargang 65


auteur: [tijdschrift] Gids, De


bron: De Gids. P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam 1901


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

De Gids. Jaargang 65

bron

De Gids. P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam 1901

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr _gid001190101_01
logboek

- 2008-03-18 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens enkele hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de 65ste jaargang (Vierde serie, 19de jaargang) van De Gids uit 1901.

 

redactionele ingrepen

deel 1, p. 535: Bèdier → Bédier, ‘De heer Joseph Bédier is voor de ‘Gids’-lezers’

deel 1, p. 581: geschiedenie → geschiedenis, ‘hoe ook in de geschiedenis der Muziek de suprematie zich’

deel 3, p. 331: in de tekst ontbreekt een noottekst bij nootverwijzing 3. De nootverwijzing is verwijderd.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (deel 1, 2, 3 en 4: p. II) zijn niet opgenomen in de lopende tekst. De errata zijn niet doorgevoerd in de lopende tekst.

 

[eerste deel, pagina I]

DE GIDS. I.

 

[eerste deel, pagina III]

DE GIDS.

VIJF EN ZESTIGSTE, JAARGANG.

Vierde Serie.

NEGENTIENDE JAARGANG.

1901.

ONDER REDACTIE VAN

W.G.C. BYVANCK, C.TH. VAN DEVENTER, J.N. VAN HALL, A.C. VAN HAMEL, A.A.W. HUBRECHT, W.L.P.A. MOLENGRAAFF en R.P.J. TUTEIN NOLTHENIUS.

EERSTE DEEL.

AMSTERDAM, P.N. VAN KAMPEN & ZOON.

1901.

 

[eerste deel, pagina IV]

BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ, V/H. ROELOFFZEN-HÜBNER EN VAN SANTEN. AMST.

 

[eerste deel, pagina V]

INHOUD

 

VAN HET EERSTE DEEL.


Bladz.
Boer (Jules de), Sonnetten 166
Boutens (Dr. P.C.), Twee Sonnetten 8
Boutens (Dr. P.C.), Verzen 155
Byvanck (Dr. W.G.C.), Inleiding tot Shakespeare's Hamlet. II, III, IV 131, 345, 520
Carelsen (Geertruida), Theodor Fontane 254
Deventer (Mr. C.Th. van), Indische decentralisatie-plannen 287
Gewin (Mr. B.), Arbeiderskoloniën 331
Groenewegen (Dr. H.Y.), Een herinnering aan de Zugspitze en het Passiespel van Ober-Ammergau 10
Hall (Mr. J.N. van), Dramatisch overzicht.
Het Nederlandsch Tooneel: Schipbreuk, door Mr. J. van Schcvichaven.
Nederlandsche Tooneelvereeniging: Op hoop van zegen, door Herman Heyermans Jr.
375
Hamel (Prof. A.G. van), Wetenschappelijke beoefening der moderne letterkunde. I. Professor Allard Pierson 223
Hamel (Prof. A.G. van), Een nieuw poëem van Tristan en Yseut.
Le roman de Tristan et Yseut, traduit et restauré, par Joseph Bédier
534
Heymans (Prof. G.), Uitwassen der crimineele anthropologie. 50

 

 

[eerste deel, pagina VI]


Bladz
Hubrecht (Prof. A.A.W.), Hugo de Vries' Mutatie-theorie.
Hugo de Vries, Die Mutationstheorie. Erster Band. Erste Lieferung
492
Lapidoth-Swarth (Hélène), Sonnetten 360
Louter (Prof. J. de), De Vredesconferentie te 's-Gravenhage 92
Marx-Koning (Marie), Verzen 163
Nolthenius (R.P.J. Tutein), Sprekende steenen. I.
G. van Arkel en A.W. Weisman, Noord-Hollandsche oudheden.
J.A. Mulock Houwer, Oud-Deventer.
Mr. J.C. Overvoorde e.a., Oude gebouwen te Dordrecht.
468
Potgieter (Brieven van) aan Busken Huet 201
Scharten (Carel), Uit ‘De drie Mysteriën’ 169
Scharten (Carel), Uit ‘De Aarde der Symbolen’ 544
Streuvels (Stijn), Langs de wegen 405
Viotta (Mr. Henri), Muzikaal overzicht.  
Bélart (Hans), Richard Wagner in Zürich 383
Soubies (Albert), Histoire de la Musique en Hollande 569
Domenico Cimarosa 184
Wit (Augusta de), Aan het strand 1
Aanteekeningen en opmerkingen.
Goethe en Ulrike von Levetzow
180
Letterkundige kroniek.  
Borel (Henri), Vlindertje 561
Eeden (Frederik van), Van de koele meren des doods 370
Hulzen (G. van), Getrouwd 175
Buitenlandsch overzicht 198, 400, 584
Bibliographie.  
Creusesol, Naar Holland 589
Hendrix (Henriette), Een week in de kolonie der internationale broederschap te Blaricum 588

 

 

[tweede deel, pagina I]

DE GIDS. II.

 

[tweede deel, pagina III]

DE GIDS.

VIJF EN ZESTIGSTE JAARGANG.

Vierde Serie.

NEGENTIENDE JAARGANG.

1901.

ONDER REDACTIE VAN

W.G.C. BYVANCK, C.TH. VAN DEVENTER. J.N. VAN HALL, A.G. VAN HAMEL, A.A.W. HUBRECHT, W.L.P.A. MOLENGRAAFF en R.P.J. TUTEIN NOLTHENIUS.

TWEEDE DEEL.

AMSTERDAM, P.N. VAN KAMPEN & ZOON.

1901.

 

[tweede deel, pagina IV]

BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ, V/H. ROELOFFZEN-HÜBNER EN VAN SANTEN. AMST.

 

[tweede deel, pagina V]

INHOUD

 

VAN HET TWEEDE DEEL.


Bladz.
Andriessen (W.F.), De rol van den Oranje-Vrijstaat in den oorlog in Zuid Afrika 401
Boer (T.J. de), Openbare boekerijen en leeszalen 441
Boutens (Dr. P.C.), Thuiskomst in Holland 184
Boutens (Dr. P.C.), Twee Sonnetten 187
Byvanck (Dr. W.G.C.), Inleiding tot Shakespeare's Hamlet. V, VI 155, 312
Byvanck (Dr. W.G.C.), Vaderlandsche-Geschiedenisstudies. I. Dorus' droefheid 466
Emants (Marcellus), Inwijding (Fragment) 297
Hall (Mr. J.N. van), Dramatisch overzicht.
Sarcey (Francisque), Quarante ans de Théâtre, 2e-4e Volume
358
Hamel (Prof. A.G. van), Fransche spraakkunst.
I. Het tolerantie-edict
133
II. De methode van Dr. Hoogvliet 332
Lapidoth-Swarth (Hélène), Sonnetten 173
Lapidoth-Swarth (Hélène), Verzen 505
Molengraaff (Prof. W.L.P.A.), Teekenen van den strijd 389
Nolthenius (R.P.J. Tutein), Sprekende steenen. II 103
Priem (G.H.), De doode 1
Roberts (Rob.), Sonnetten 515
Roberts (Rob.), Koningsverzen 518

 

 

[tweede deel, pagina VI]


Bladz.
Rouffaer (G.P.), Monumentale kunst op Java.
Saher (E.A. von), De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indië
225
Sandberg (Jhr. C.G.S.), De zesdaagsche slag aan de Boven Tugela 84
Scharten (Carel), Lente-uchtend 352
Simons (Prof. D.), Nieuwe strafrechtspolitiek 253
Viotta (Mr. Henri), Muzikaal overzicht.
Grabowski (N.), Wider die Musik
197
Steuer (Max), Was muss man von der Musikgeschichte wissen 204
Het Theater an der Wien. - Mozart en Schikaneder. - Beethoven's Fidelio 368
Een Jubilaeum (Haydn's Jahreszeiten). - De verdiensten van Haydn ten opzichte der Toonkunst 529
Wit (Augusta de), De Prinses 219
Aanteekeningen en opmerkingen.
Nog eens Chateaubriand's reis naar Amerika
501
Letterkundige kroniek.
Bastiaanse (Frans), Natuur en leven
189
Emants (Marcellus), Inwijding 521
Buitenlandsch overzicht 213, 384, 546
Bibliographie.
Eigenhuis (J.), De wijsgeer
218
Mau (August), Pompeji in Leben und Kunst 550
Meester (J. de', Deemoed 552
Robbers (Herman), De bruidstijd van Annie de Boogh 551

 

 

[derde deel, pagina I]

DE GIDS.

III.

 

[derde deel, pagina II]

BOEK EN KUNSTDRUKKERIJ v/h ROELOFFZEN-HÜBNER EN VAN SANTEN, AMSTERDAM.

 

[derde deel, pagina III]

DE GIDS.

VIJF EN ZESTIGSTE JAARGANG.

Vierde Serie.

NEGENTIENDE JAARGANG.

1901.

ONDER REDACTIE VAN

W.G.C. BYVANCK, C.TH. VAN DEVENTER, J.N. VAN HALL, A G. VAN HAMEL, A.A.W. HUBRECHT, W.L.P.A. MOLENGRAAFF en R.P.J. TUTEIN NOLTHENIUS.

DERDE DEEL.

AMSTERDAM, P.N. VAN KAMPEN & ZOON.

1901.

 

[derde deel, pagina IV]

BOEK EN KUNSTDRUKKERIJ v/h ROELOFFZEN-HÜBNER EN VAN SANTEN, AMSTERDAM.

 

[derde deel, pagina V]

INHOUD

 

VAN HET DERDE DEEL.


Bladz.
Boer (Prof. R.C.), Laboremus.    
  Björnstjerne Björnson, Laboremus 205
Boutens (Dr. P.C.), Verzen   552
Byvanck (Dr. W.G.C.), Vaderlandsche-Geschiedenisstudies. Dorus' droefheid. II   322
Couperus (Louis), Van de Prinses met de blauwe haren   407
Deventer (Mr. C.Th. van), Uit Multatuli's dienstjaren.    
  Officiëele bescheiden betreffende den dienst van Multatuli als Oost-Indisch ambtenaar, uitgegeven door P.M.L. de Bruyn Prince.  
  M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel, Multatuli en officiëele bescheiden 417
Eigenhuis (J.), Een grootsch wijf   1
Gezelle (Guido), Laatste verzen   548
Grasé (J.C.G.), School en spel   518
Hamel (Prof. A.G. van), Wetenschappelijke beoefening der moderne letterkunde.    
  II. Een Historisch-letterkundig congres 99
  III. Methodes en problemen 277
Hubrecht (Prof. A.A.W.), In Memoriam. Mr. L. Serrurier.   539
Lapidoth-Swarth (Hélène), Verzen   195
Maerle (Frank van). Verzen   365
Mansvelt (Dr. N.), De Hollandsche taal en het onderwijs in Zuid-Afrika, van 1874 tot October 1899   504
Niermeyer (J.F.), Over Borneo.    
  Dr. G.A.F. Molengraaff, Borneo-Expeditie. Geologische verkenningstochten in Centraal-Borneo 234

 

 

[derde deel, pagina VI]


Bladz.
Sandberg (Jhr. C.G.S.), Instantanés uit den Zuid-Afrikaanschen oorlog   265
Scharten (Carel), Kloostertuin   160
Schneider (C.D.H.), Ons vestingstelsel   442
Stellwagen (A.W.), Roomsche woorden.    
  Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandsche taal. Vierde druk 130
Stellwagen (A.W.), Hervormde woorden.    
  Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandsche taal. Vierde druk 479
Veer (J.H. de), Phoebus Apollo   158
Veer (J.H. de), Bacchus   159
Viotta (Mr. Henri), Muzikaal overzicht.    
  Bayreuth. 1876-1901 173
  Alfred Bruneau, La musiqne française 382
  Alfred Bock, Deutsche Dichter in ihren Beziehungen zur Musik 565
Waveren Jr. (G.H. van), Nationaal landbouwbelang en kleinbedrijf   310
Worp-Roland Holst (Mevr, C.A.), Oude brieven (Lady Mary Wortley Montagu)   38
Verzen uit het gevangenkamp te Groenepunt, door een Krijgsgevangene   85
Aanteekeningen en opmerkingen.    
  De Génestet door De Gids verwaarloosd? 164
Letterkundige kroniek.    
  Lemonnier (Camille), Le vent dans les moulins 375
  Scheltema (C.S. Adama van), Een weg van verzen. - Uit den dool 557
  Zola (Emile), Travail 165
Buitenlandsch overzicht   190, 398, 581
Bibliographie.    
  Antink (M.), Van scheiding en dood 405
  Couperus (Louis), Babel 404
  Streuvels (Stijn), Doodendans 405

 

 

[vierde deel, pagina I]

DE GIDS.

IV.

 

[vierde deel, pagina III]

DE GIDS.

VIJF EN ZESTIGSTE JAARGANG.

Vierde Serie.

NEGENTIENDE JAARGANG.

1901.

ONDER REDACTIE VAN

W.G.C. BYVANCK, C.TH. VAN DEVENTER. J.N. VAN HALL, A.G. VAN HAMEL, A.A.W. HUBRECHT, W.L.P.A. MOLENGRAAFF en R.P.J. TUTEIN NOLTHENIUS.

VIERDE DEEL.

AMSTERDAM, P.N. VAN KAMPEN & ZOON.

1901.

 

[vierde deel, pagina IV]

BOEK. EN KUNSTDRUKKERIJ v/h ROELDFFZEN HUBNER EN VAN SANTEN AMSTERDAM

 

[vierde deel, pagina V]

INHOUD

 

VAN HET VIERDE DEEL.


Bladz.
Beaufort (Mr. W.H. de), De staatkundige toekomst van Rusland.
Questions religieuses, sociales et politiques. Pensées d'un homme d'état, traduit du Russe
270
Boutens (Dr. P.C.). Herfst 543
Byvanck (Dr. W.G.C.), Vaderlandsche-geschiedenisstudies. Dorus' droefheid. III. 1
Colenbrander (Dr. H.T.), Het Dagboek van Van Hardenbroek.
Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, uitgegeven en toegelicht door Dr. F.J.L. Krümer. Deel I
136
Couperus (Louis), Van de kristallen torens 191
Damme (Cateau), Verzen 342
Hall (Mr. J.N. van), Dramatisch overzicht.
Vreemde gasten: Réjane, Adèle Sandrock, Mounet-Sully, Coquelin Cadet
360
Hasselman (C.J.), Het Palladium. Een koloniaal-historische dwaling 204
Hogendorp (Mr. H. Graaf van), Gijsbert Karel van Hogendorp. 55
Hogendorp (Uit de ‘Geheime Aanteekeningen’ van G.K. van), met inleiding en toelichtingen van Dr. W.G.C. Byvanck. 79
Hulzen (G. van), De zelfkant der samenleving 379
Lapidoth-Swarth (Hélène), Verzen 151, 532
Limburg (Mr. J.), Na den slag 33

 

 

[vierde deel, pagina VI]


Bladz.
Marx-Koning (Marie), Intermezzo 284
Muller Fz. (Mr. S.), Middeleeuwsche liefdadigheid 421
Nijland (Dr. J. Aleida), Jacobus Bellamy als criticus 452
Offerhaus (Dr. H.R.), Toevluchtsoorden en bewaarplaatsen 520
Scharten (Carel), Volste lente 347
Simons (Prof. D.), Het Congres van crimineele anthropologie te Amsterdam 483
Simons (L.), Stambelangen en volksteelt. Opmerkingen naar aanleiding van het Nijmeegsch congres 242
Viotta (Mr. Henri), Muzikaal overzicht.  
Gedenkteeken voor Robert Schumann. - Schumann en de dichters der romantiek 175
Over het moderne in de muziek. - Het eeuwfeest van Vincenzo Bellini 360
Richard Heuberger, Musikalische Skizzen 553
Winkler (Prof. C.), Het Hooger Onderwijs in de Geneeskunde in Nederland 103
Ziehen (Prof. Th.), Het algemeen verband tusschen hersenen en zieleleven 296
Aanteekeningen en opmerkingen.
Een verzuim hersteld. Julius Vuylsteke
340
Letterkundige kroniek.  
Potgieter (E.J.), Brieven aan Cd. Busken Huet. Eerste deel. 1861-1868 161
Wagenvoort (Maurits), De ploerten, 2 dln 546
Buitenlandsch overzicht 375, 568
Bibliographie.  
Aucassin et Nicolette, mise en français moderne par Gustave Michaut 574
Catalogus van de Vondel-verzameling bijeengebracht door A.Th. Hartkamp 190
Deventer (Charles M. van), Hollandsche bellettrie van den dag. 575
Register der in dezen Jaargang behandelde werken 577