Hoorns Liedt-boecxken


auteur: anoniem Hoorns Liedt-boeckxen


bron: Hoorns Liedt-Boecxken, Vol stichtige Bruylofts-sangen, Met noch eenighe rijmen op ‘t Leverken. Rem Jansz Boerman, Alkmaar 1659


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Hoorns Liedt-Boecxken

Vol stichtige Bruylofts-sangen, Met noch eenighe rijmen op ‘t Leverken


Inhoudsopgave

Morgen-Gebedt.

Avondt-Ghebedt.

Gebedt voor de Maeltijdt.

Ghebedt voor den Eten.

Danck-segginghe nae de Maeltijd.

Dancksegginge.

Veel Geluck-wenschingh aen den Bruyd’gom en Bruyt.

Bruylofts Liedt.

Bruylofts Gratulacy-Liedt:

Bruylofts-Liedt.

Bruylofts Liedt.

Bruylofts-Liedt.

Bruylofts-Liedt.

Een Lied.

Bruylofts-sangh.

Een Geestelijck Bruylofts Liedeken,

Dialoge.

Bruylofts Schey-Liedt.

Herder-sangen, Tot toesicht voor de Herderinnen. Mopsus singht voor Amarillis deur.

Coridon hoorende Mopsus klagen, spreeckt hem aen.

Amarillis Gewaerschoudt van Coridon, set Mopsus beleefdelijck af.

Mopsus kijft met Coridon.

Nieu Bruyloft Liedt.

Bruylofts-sangh.

Bruylofts-Liedt.

Een Geestelijck Bruylofts Liedeken.

Bruylofts Liedt.

Bruylofts-Liedt.

Bruylofts-sangh.

Bruylofts Liedt.

Gheestelijcke Bruylofts-sangh.

Nieuw Bruylofts-Liedt.

Speel-noots Scheyd-lied.

Een nieu Liedeken.

Een nieu Gesangh.

Bruylofts-Liedeken. Op de Echt-versamelinge van J.W.v.B. ende M.V.Dr.

Bruylofs Lesjes.

Bruylofts-Gesangh.

Minnaers Klacht.

Bruylofts-Liedt.

t’ Samen-ghesangh tusschen Daphnis, een Herder, en Daphne, een Herderin, sijn Vrijster.

Oude Gracy-Liedt.

Het Vader Ons.

Tot Besluyt.

Register.

Hier volgen eenige stichtige Rijmen op ‘t Leverken.