Het Liegend Konijn. Jaargang 5


auteur: [tijdschrift] Liegend Konijn, Het


bron: Het Liegend Konijn. Jaargang 5. Van Halewyck, Leuven & Meulenhoff, Amsterdam 2007


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Het Liegend Konijn. Jaargang 5


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Veranderlijk ‘uit het nest geroofd’

Jan-Willem Anker Als de schemering

Robert Anker 180°

Jack

Jan Baeke Een huis maakt veranderlijk

H.H. ter Balkt Laaglandse hymnen Reina Prinsen Geerligs (1922-1943)

De toeëigenaars werden grondwolven

Mij zal ooit iets beters invallen

Ga naar huis poëzie

De verduivelde raadhuizen vallen om

Ritten

Nevelgaard vaarwel

Maria Barnas Vlucht

Tussen voor- en achterkamer

Durgerdam

Bas Belleman Misleidingen

Abdelkader Benali Woordenkransen uit belegerd Beiroet

Arie van den Berg Weerhaan

Huub Beurskens Deur van glas

Het feest van de duif

Nazomer

Ombraamde putten

Vaak mag ik naar een weide terug

Na school

Buitengesloten uil

Herfsttijloos

Een dag in maart

Lut de Block Alles veranderde met de komst van O Epifanie

Genese

Osmose

Paul Bogaert [Zonder kleren...]

[Je herinnert je het zweet en de sfeer...]

[Dit ben ik en dat ben ik]

Mark Boog Zeven metamorfosen

Pieter Boskma Uit zicht

Harmonieuze honger

Het nieuwe gedicht

Drager

Voor wie omhoog valt

Voor wie gelijk heeft

Confiscatie

Goede raad is

De noodzaak van

De eenvoud des geloofs

Stefaan van den Bremt De wereld, een draaitoneel Scenografie

Dramaturgie

Tussenspel

Sotternie

Verplaatsing van tijd

Intermezzo

Tegentijd

Vernauwing van plaats

Open einde

Tsead Bruinja Burgemeester

Bang voor de dood

Mijn zoon voor € 40,- p.u.

Frans Budé Verplaatsingen

Geert Buelens Vervelingsmanagement

Consumptiekansen

Hendrik Carette Een oude Leviathan

Een witte Groenlander

Een hondenmaaltijd met meelballen

Miguel Declercq Koerswijzigingen Sleur

Hoe we onszelf moed inspreken

Lyrisch

T. van Deel Dit moment

Zilverabeel

Ballade van de ansjovis

Paul Demets Lavoir

Steen

Wikkel

Bernard Dewulf Meisje uit de Kempen

Woord

Charles Ducal Op deze onmogelijke wijze Forchta in bivonga

Zwijgen is goud

Materiaal

Willekeur

Faq 1

Stadsdichter

Onvindbaar

Serge van Duijnhoven Transformatie

Keervers

Zelfportret zonder ik

Van de genen 't zelfzuchtig seizoen

Van dien aard

Zweer af de prietpraat

Teletopia

Anna Enquist Sluipwegen van de woede Keizer

Oud

Woordenboek

Piet Gerbrandy Zeven treden

Eva Gerlach Driemaal veranderd

Ruben van Gogh Fron[t]taal

Koenraad Goudeseune Veranderlijk

Jo Govaerts Borst

Billen

Hand

Rug

Haren

Hans Groenewegen Morgen wordt het warmer

Luuk Gruwez Lamentatie voor Juul

Aan tafel

Versterving

Lloyd Haft Drie brieven aan de evangelist Johannes

Micha Hamel Gestalten

Bevindingen

Elma van Haren Aanloop tot de snoekduik

Repelsteeltjemeditatie

Stefan Hertmans Nostra meglio gioventu

Ingmar Heytze Bruiloft

Studentenhuis

Relieken

Mutatis mutandis

Kopermeisje

Gangsterliefje

De gevoelige plaat

Zo ver weg

Tattoo Bob

Tekens

Rozalie Hirs De tijd van een boom

Hartkamers

Van dagen

Peter Holvoet-Hanssen Vijf switchende gedichten (wrakstukken uit Navagio) Grafschrijver

Minutero

Gebroken huis (foto's van Roger Ballen)

Spokenlied 4 (trompinette voor Boris Vian)

Nachtwijsje

Philip Hoorne Mijn kruis! Mijn kruis! Een kingdom voor mijn kruis!

Kippig gedicht over haan inclusief moraal

Lucky

Ooit ergens tussen A'pen en A'dam

Voor het verscheiden

Tv zee

Sylvia Hubers Hij is niet thuis

Met water

Het zeggen van de dingen

Oké, dan maar niet in de lepeltjeshouding

Bij haar slapen

Poire belle Hélène

In staat tot zagen

René Huigen Triptiek 1 Jheronymus Bosch

2 Wintertuin

3 Wereldei

Mark Insingel Veranderlijk

[Als ik een huis bouw]

[Alsof ik kleiner]

[Veranderlijk]

[Wat ik niet kon]

[Waar ik zijn wil]

[Straks wordt het zo]

Saskia de Jong Gisteren was een witte raaf

[Ik drink...]

[Zo het zo bedoeld was...]

Roland Jooris 3 Variaties voor de linkerhand

Hester Knibbe Wet

Zeus, de Olympische schildpad

Uit stof

Bedrieglijke dagen

Gerrit Komrij Tussen twee geluiden

Rutger Kopland Tuin

Anton Korteweg Naar schouwen

Over de waarheid

In de lift

Hallo, met mij

Echtpaar, 35 jaar getrouwd

Frans Kuipers Landschappentroost oftewel het jaar van de rups

1 De heuvels te i.

2 Wat zeggen ze, je ogen, op deze foto

3 Papierelier

4 De vreemdmooie mensverlatenheden

5 Terra

6 Schapeneiland

Wiel Kusters De hitte zegt

Romance

Historisch fragment (1918)

Vluchtig

Nazomer

Astrid Lampe De klos nog voor je stopt

We zijn al dood troostte hij we zijn al dood

Vlugzout in de dug-out van onze privé drugstore

Marije Langelaar Vogel

Stad

Brein

Joke van Leeuwen Veranderlijk

[De taal van snaren en gebaren...]

[Een men zegt ik kan niet echt zingen]

[Een men zegt: geloof maar...]

Peter van Lier Allemaal aanbiedingen Un bonk sap

Eurootje de kilóóóó

Effe iets leuks

Alles vers gesneden

Niet te geloven

Erik Lindner Terrein

[Ik zeul met lood...]

[Kranten blijven liggen...]

[Het noorden...]

[Bomen buigen weg...]

[Een man hangt uit een raam...]

Jannah Loontjens Golven

Ga toch slapen

Opperdepop

Gwy Mandelinck Optelsom Hinderlaag

Groei

Verbinding

Erik Menkveld Waarom?

K. Michel Brel komt op bezoek

Thomas Möhlmann Kop

Munt

Rand

Els Moors [Ik kom aangelopen...]

Erwin Mortier Politique des poètes

Maja Panajotova De reiskist

Voorbij

Kaleidoscoop

Hagar Peeters Aan mijn dartele veranderlijkheid

Zelfportret aan tafel

Op de ruggen van olifanten

Europese Jeremiade

De roep die ik in mijzelf hoorde

Aan Álvaro de Campos, heteroniem van Pessoa

René Puthaar Zij verandert

Martin Reints Rietkraag

Oponthoud

Gnoe

David Van Reybrouck Kwetsen

Filip Rogiers Alleman

Alfred Schaffer Landverhuizing

Patty Scholten Kamelenmarkt in Egypte

Het olifantenorkest

Bruno

Global heating

Dooie mus

De dieren van de tsunami

Rob Schouten Vijf changementen Het is niet anders

Val van de dictator

Psalm

Spijs (verandering van)

Mr. en Mrs. Pepys

Shrinivasi Veranderlijk

Albertina Soepboer Getijdelijk

Erik Spinoy [Nooit]

[Zacht]

[Versteend]

[Smaak]

[Hoezeer]

[Wilgenblad]

Lucienne Stassaert Met wisselend gemoed

Toon Tellegen Veranderingen

Gelijken

Ten dode opgeschreven hond

Dochter

Hans Tentije Een kind als dit

Miriam Van hee Film

Willem van Toorn Nazomer

Peter Vermeersch Verkleuringen [Het inleggen en konfijten]

[In potten zitten we -]

[Nee, niet dat we bewaren]

[Dit is het houvast]

[Is het te zien]

Marjoleine de Vos Schoksgewijs

Leo Vroman Jeldican's veranderingen

1 Korte inhoud van het voorafgaande

2 Zijn veranderingen

3 Einde

Henk van der Waal Die het derwaartse aan je waagt

[Zoals zo velen...]

[Je neerleggen...]

[Zo snel val je terug...]

Ad Zuiderent Voor de verandering

Veerhuis

Over de brug

Wind in het haar

Met dank aan Paul van Ostaijen

[Nummer 2] Arnoud van Adrichem

Mindere goden

Vis

Bernief

Choreografie voor een meisje van drie

Hoe muziek haar verliet

Piano

Zachte dwang

Natuurlijke toestand

Wat ons rest

Kurt De Boodt

Manifest

Walgvogel in wonderland

Het dichtertje

Zelfverlies

Anneke Brassinga

Vroeger

Vroeger later

Ontwaken

Schots

Een zestigjarige honkbaltrainer Tsead Bruinja

[Een zestigjarige honkbaltrainer]

[We hadden gehoopt dat hij er eerder mee was gekomen]

[Ze was een intelligente vrouw]

[Omdat hij denkt dat ze de krant niet leest]

[We applaudisseerden voor het nieuwe vliegveld van soematra]

[Ik ben de geitenkaas vergeten uit mijn tas te halen]

[Vorige week moest de japanse nieuwsdienst zijn excuses aanbieden]

Remco Campert

1944

Notitie

Gemiste kans

Tijd van toen

Poëzie

Meneer de Lange In memoriam Geert Lubbernuizen

Emma Crebolder

Vreemd en vanouds

Stof en suikerriet

Fort en flanken

Danser en dictatuur

[Ik hoorde iemand iets vergeten]

[Diep onder deze sporendragers liggen]

[En nu halfzingend halfsprekend]

Schemering en snelweg

Hazelaar en hommel

Eric Derluyn

Enkele gedachten bij de ruïnes van de abdij van Sint Orens (Hautes Pyrenées)

Stormhut

Huis aan de Bras In memoriam Alphonsi et Josephi Derluyn

Een veloeren nacht Over de dood van Wang Wei

Lies Van Gasse

[Even voor de ochtend en alweer]

[Telkens ik mijn hoofd 's nachts]

[Zwemmen. Snijdend door het water klieven]

[Onder ons wordt nog geslapen, onhandig]

Peter Ghyssaert

De geur van fijn vet

Geschiedenis

De strijkstok

Schubertiade

Treurwilglied

Smetana's toon

Küssnacht, Vierwaldstättersee

Mozaïek

Ontmoeting

Donker geborduurde bloem

Chris Honingh

Lunapark

Sylvia Hubers

Met stopverf

Ik kan je ruiken, zei de generaal

Van wie ook weer was ik

Op het zadel

Naald en draad

Iedereen is veilig

U hebt mij gevraagd

Als ik de moed heb

Geen zicht op de feitelijkheid

Stoelen poten uit

Tjitske Jansen

[Alle meisjes zijn verliefd op mijn broer]

[Ze zeggen dat je dood bent]

[Wie van u heeft er nog nooit een lepel gekocht?]

De stiefmoeder van Sneeuwwitje

[Ze beginnen er niet mee wanneer het nog dag is]

Antoine de kom

Met het fluweel

Het is uiteindelijk alleen maar

Het was in de tweede hangar ik meen

Dit blauw komt nogal

Nog in het donker schoof je

Ik zou weer in de vroegte op het marmer

Herman Leenders

Geschenk uit de hemel

Aubade

Ik moet er naar kijken

Vlinder

Bolster

De brug

Els Moors

[De man met de vrouw in de rolstoel wijst]

[Het water]

[Neem ik de hand aan...]

[In geen tijd blaat ik]

[Kom ik je halen]

[De wielen van de trein die op het spoor rijdt fluiten]

David Nolens

[In de witte mars verzamelt zich de pijn]

[Dit is nu een leven]

[Het reinigingsritueel]

[Hij heeft zijn eigen huis]

[Koffie is zwart]

Tonnus Oosterhoff

[Het poeder gewreven tussen de bronzen]

[Beginnen van me weg te varen]

[Wijdere jaszak...]

[Echt dode noot...]

[Als je niet buigt word je gebogen]

[De pannekoeken reppen zich...]

Erwin Steyaert

Lerna

Glimp

Sprank

Erwin Steyaert

Alzheimer

Petite histoire

Wat vooraf gaat

Pinksterdeemstering

Peter Verhelst

Redding

Crash stills

Muur na muur

Tegen de muur

Met dank aan Paul van Ostaijen