Neerlandia. Jaargang 15


auteur: [tijdschrift] Neerlandia


bron: Neerlandia. Jaargang 15. V/h Morks & Geuze, Dordrecht 1911


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Zuid-Afrika

Borstbeeld van Pres. Steyn.

Naar Bloemfontein is verzonden een gipsafgietsel van het borstbeeld van President Steyn, die, in marmer gehouwen, in 't Rijksmuseum te Amsterdam prijkt. Het is een geschenk van den maker Pier Pander en de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging aan het Museum in de hoofdstad van den Vrijstaat.

Zooals men zich zal herinneren, werd in 1903 Pier Pander door een aantal vrienden en vereerders van President Steyn opgedragen een borstbeeld van dien grooten Afrikaner te maken. In 1904 werd het dezen te Utrecht aangeboden, waar hij voor de eerste maal sedert den vrede van Vereeniging in 't openbaar 't woord voerde. Een copie van dit beeld, dat later door de Nederl. Regeering werd aanvaard om een plaats te erlangen in het Rijksmuseum, vereerde men mevr. Steyn, de trouwe en zorgzame verpleegster, steun en bijstand van haar man.