Neerlandia. Jaargang 16


auteur: [tijdschrift] Neerlandia


bron: Neerlandia. Jaargang 16. Geuze & Co, Dordrecht 1912


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Van goeden stam.

2 Febr. l.l. werd de heer C.F. Steyn, zoon van President Steyn, te Leiden tot doctor in het Romeinsch Hollandsch Recht bevorderd.

In welk een aanzien deze zoon van een beroemd en hooggeëerd vader ook bij zijn mede studenten stond, moge hieruit blijken, dat hij, bij de jongste bestuurswisseling van het Leidsche Studentencorps, tot lid van den Senaat werd gekozen.

Zooals bekend, heeft ook President Steyn een deel zijner wetenschappelijke opleiding hier in Holland genoten.

Nog toonen de jongeren der vaderen aard!