Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 10


auteur: [tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn


bron: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 10. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1992  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 22]illustratie

© De Gelderlander, Nijmegen


Gedenksteen voor Tjalie Robinson

Op vrijdag 6 maart 1992 werd aan de gevel van het geboortehuis van Tjalie Robinson, Dominicanenstraat 117 te Nijmegen, een gedenksteen onthuld voor deze grote Indische auteur. Al enige jaren geleden had de Maatschappij de plaatsing van zo'n steen overwogen, maar het initiatief voor deze steen werd genomen door het Literaire Café Nijmegen, in samenwerking met de Gemeente en het Gemeentearchief. Ook de Gelderse Culturele Raad was bij de voorbereiding betrokken. De Maatschappij sloot zich graag bij dit huldeblijk aan. Het kan geen toeval zijn dat juist in de maand maart bovendien het Verzameld Werk verscheen van Vincent Mahieu, het alter ego van Tjalie, die in werkelijkheid Jan Boon heette. Na de feestelijke onthulling verplaatste het gezelschap zich naar het Gemeentearchief, waar Wilfried Dierick een korte, maar inspirerende lezing hield over het werk van Tjalie. Hierna kreeg de weduwe van de auteur, mevrouw Lilian Ducelle, de bundel Didi in Holland aangeboden. Deze bundel, die onbekend werk van Tjalie Robinson bevat, is uitgegeven in de reeks Gelderse cahiers, gepubliceerd door de Gelderse Culturele Raad. In het Gemeentearchief was bovendien een tentoonstelling ingericht over leven en werk van deze schrijver die pas nu ook buiten de kring van Indische Nederlanders en andere toegewijde bewonderaars, de erkenning lijkt te krijgen die hij verdient.