Spektator. Jaargang 13


Inhoudsopgave

Conjunctiereductie in gelede woorden, een terreinverkenning G.E. Booij

Robert Burns en de Nederlandse letterkunde Diana van Dijk

Parodie en Kritiek De brieven van Martha en Freryk de Harde Jacqueline de Man

Gelegenheidsgedichten in de Koninklijke Bibliotheek: materiaal voor bibliografen en literatuurhistorici José Bouman

Aankondiging en bespreking

Negen eenvoudige vormen Antoine Bodar

Toetsing van een modeltheoretisch geïnterpreteerde morfologie D. Geeraerts en A. Moerdijk

Het laatmiddeleeuwse spotsermoen Dick Kaijser

Aankondiging en bespreking

Medewerkers aan dit nummer

Erratum Medewerkers aan dit nummer (Spektator 13-1, afl. 1)

De interpretatie jubileert Jan van Luxemburg

Subjectsporen in het Nederlands Jan Koster

Dat Bedroch der Vrouwen, een onderzoek naar de functie van een 16e eeuwse verhalenbundel II Piet J.A. Franssen

Een vergelijkende stemkwaliteitsbeschrijving van vier groepen Amsterdammers R. van Bezooijen

A red card for Sies de Haan and Els Elffers R.P. Botha

De taalkundige als methodoloog Een reactie op R.P. Botha, A red card for Sies de Haan and Els Elffers Els Elffers en Sies de Haan

Aankondiging en bespreking

Medewerkers aan dit nummer

Woord vooraf

Waarom blijven wij niet ‘binnen de tekst’? Verantwoording van een grensoverschrijding Elrud Ibsch

Waarom geeft lezen plezier? Horst Steinmetz

Kwaliteitshiërarchieën in boeken ten behoeve van het onderwijs in de Nederlandse literatuur H. Verdaasdonk

Op zoek naar een nieuwe vorm van literatuuronderwijs: De horizontale methode Rien T. Segers

Verteltheorie als instrument voor ideologiekritiek Mieke Bal

Receptie-onderzoek, leerdoeldiscussie en literatuuronderwijs Ter illustratie de ontwikkeling van het begrip humor in de literatuur van de vroege 18e eeuw Harry Verschuren

De functie van het tijdschriftonderzoek in het literatuuronderwijs Sophie Levie

Aankondiging en bespreking

Medewerkers aan dit nummer

Een inleiding tot Nijhoffs poëzie bij wijze van een analyse van ‘Ad Infinitum’ Martin Bakker

De oorsprong van Pers' Bellerophon van 1614 Roel van Straten

Waarom kunnen sommige kinderen woorden spellen waarvoor ze de regels nog niet geleerd hebben? E.M.H. Assink G. Verhoeven

Polariserende regels Jan Stroop

Aankondiging en bespreking

Medewerkers aan dit nummer

Achterbergs Triniteit: Drieëenheid en drieëenheid J. de Gier

Van godevolen tot computergestuurd M.C. van den Toorn

Transitiviteit, intransitiviteit en constructies met zich* Annelies Pauw

Weyermans ‘Kouranttraktement’. Enige beschouwingen over aard, opzet en bedoeling van Jacob Campo Weyermans gebruik van kranteberichten in de Rotterdamsche Hermes. Elly Groenenboom-Draai

Een autosegmentele theorie van het Nederlandse woordaccent Jack Hoeksema & Ron van Zonneveld

Aankondiging en bespreking

Medewerkers aan dit nummer