Twee katholieke Vondelianen uit het begin van de negentiende eeuw: F.J. Hoppenbrouwers en J.M. Schrant Evert Wiskerke

Evert Wiskerke

 

De DBNL heeft de rechthebbende(n) van deze tekst nog niet kunnen vragen om toestemming voor beschikbaarstelling. De DBNL houdt zich aanbevolen voor adresinformatie over de rechthebbende(n). Deze kan worden gemeld via dbnl.auteursrecht@kb.nl.