Spiegel der Letteren. Jaargang 1


auteur: [tijdschrift] Spiegel der Letteren


bron: Spiegel der Letteren. Jaargang 1. De Sikkel, Antwerpen 1956-1957


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Spiegel der Letteren. Jaargang 1


Inhoudsopgave

[Nummer 1] De Limburgse Aiolfragmenten

Colijn van Rijssele, de schepper van de zinnekens?

De strekking van Coornherts Rijckeman

Over de handschriften en uitgaven van Constantijn Huygens' Cluys-Werck

Karel van de Woestijnes Het menselijk brood

Kroniek De Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1945 (Periode 1880 tot heden)

Bibliografie van de Nederlandse literatuurstudie 1955

Boekbeoordelingen

[Nummer 2] Bourgondische en Dietse wereld

Critische beschouwingen over enkele literairhistorische begrippen

Kroniek De Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1945 (De zestiende eeuw)

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap Academiejaar 1954-1955

Academiejaar 1955-1956

Boekbeoordelingen

[Nummer 3] Over Vondels Harpoen Een nalezing

G.J. Sterck, een 18de-eeuws Rousseau-bestrijder uit Vlaanderen

Kroniek ‘Taalgebruikskunde’ in Zuid-Afrika 1950-1956

In margine Een nieuwe lezing van Cornelis Cruls psalmbewerkingen in een onbekend handschrift van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

De datering van F. van Eedens De Waterlelie

Boekbeoordelingen

[Nummer 4] Waardering en invloed van Anna Bijns in de zestiende en de zeventiende eeuw

Kroniek De vergelijkende literatuurwetenschap Verenigingen en Congressen

In margine Een eigenhandig Vondel-manuscript te Trondheim

Bibliografisch overzicht 1956 (met aanvullingen 1955)

Boekbeoordelingen

Inhoud