Spiegel der Letteren. Jaargang 2


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Een Middelnederlandse roman van Florimont

De zg. ‘Vierde Martijn’ voor het forum der geschiedenis

Over sociologische literatuurbeschouwing

In margine Een dertiende refrein in de Spelen van Sinne (1562)

Nabeschouwingen over Pia Desideria (1624) en Goddelijcke Wenschen (1629)

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap Academiejaar 1956-1957

Boekbeoordelingen

[Nummer 2] In Memoriam Professor Dr. J. van Mierlo S.J.

De Lyriek van Henric van Veldeke binnen het kader van de Duitse Minnesang

Bilderdijks treurspel over Willem van Oranje

Experiment en literatuur

Kroniek De Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1952 (De zeventiende eeuw in Zuid-Nederland)

In margine Christiaen Fastraets en de datering van het Trudospel

‘Van Nu en Straks’-curiosa

Critische beschouwingen over Rodenbachs Verzamelde Werken Eerste gedichten

Boekbeoordelingen

[Nummer 3] De ontwikkeling in het estetisch denken van Jacques Maritain

In margine Sint Bonaventura in het Middelnederlands

Bibliografisch overzicht 1957 (Met aanvullingen 1956)

Boekbeoordelingen

[Nummer 4] De dialogen van D.V. Coornhert Een vergelijkend onderzoek

E.J. Potgieters verblijf in Zweden 1831-1832

De onderlinge verhouding van kunst en wetenschap bij Vermeylen

Kroniek De studie van de Middelnederlandse letteren sedert 1949

In margine Bezoldiging van rederijkers

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap Academiejaar 1957-1958

Boekbeoordeling