Spiegel der Letteren. Jaargang 4


auteur: [tijdschrift] Spiegel der Letteren


bron: Spiegel der Letteren. Jaargang 4. De Sikkel, Antwerpen / Martinus Nijhoff, Den Haag 1960


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Spiegel der Letteren. Jaargang 4


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Onbekende gedichten van Anthonis de Roovere?

Klanksymboliek in een gedicht van Karel van de Woestijne

Het begrip ‘Duitse vorm’ bij Oskar Walzel

In margine De dichter Hein van Aken

Boekbeoordelingen

[Nummer 2] De driehoeksverhouding F.A. Snellaert, F.J. Blieck en Prudens van Duyse (1836-1840)

De mens in Carry van Bruggens literair werk

In margine Vondel benut Lucretius in Lofsang tot Venus, geboortklock 1626

‘Bibliofilistisch’ detail in verband met Zetternams Mijnheer Luchtervelde, 1848

‘Van Nu en Straks’ in de bibliofilie

‘Wie eenmaal u aanschouwt, leefde genoeg’: Perk en Platen

Bibliografisch overzicht 1959

Boekbeoordelingen

[Nummer 3] Cornelis Cruls bewerking van Erasmus' Colloquium Absurda in een werk van Johan Baptist Houwaert

Crisis in de vergelijkende literatuurwetenschap?

Kroniek De studie van de Zuidnederlandse letterkunde der 18de eeuw

In margine Ruusbroec-handschrift E

Voorlopers van de Dordtse bundel met schriftuurlijke refreinen

Werk van Lucas d'Heere ontdekt

Justus de Harduwijns ‘tot Phoebum’-sonnet

Hooft en Juvenalis: een experiment in satire uit 1607

Een naamloos grafschrift van Vondel

Boekbeoordelingen

[Nummer 4] Portret van Betje Wolff (op 34-jarige leeftijd)

Hippoliet van Peene 1811-1864

Leo Spitzer tegenover de geesteshistorische methode Aan de nagedachtenis van de Nestor der stilistiek

In margine Twee epigrammen van C.G. Plemp op J.B. Stalpart van der Wiele

Een bibliografie van de Vlaamse tijdschriften

Boekbeoordelingen

Inhoud