Spiegel der Letteren. Jaargang 11


auteur: [tijdschrift] Spiegel der Letteren


bron: Spiegel der Letteren. Jaargang 11. De Sikkel, Antwerpen / Martinus Nijhoff, Den Haag 1968-1969


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Spiegel der Letteren. Jaargang 11


Inhoudsopgave

[Nummer 1] In Memoriam Prof. Dr. W.J.M. Asselbergs

Willem Asselbergs en de literatuurhistorie Een commemoratie

Hieronymus van Alphen en de school van Burman

Stilistische ontleding van twee gedichten van Richard Minne

In margine Huygensparallellogram

Onaanvaardbare teksttransplantatie

Boekbeoordelingen

[Nummer 2] De onbekende Bredero

In margine Twee nieuwe edities van Bredero's ‘Spaanschen Brabander’

Marginalia bij:

Abraham de Koning: van Antwerpen

Bij een Amsterdamse bruiloft

Andermaal de Beweging van Tachtig

Metoden bij de karakterisering en waardering van poëzie II

De ‘Eenzame’ van Richard Minne (Een andere interpretatie)

‘Spectrum van de Nederlandse letterkunde’ en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te leiden

Boekbeoordelingen

[Nummer 3] Gecommentarieerd woordspel

Het unieke tijdbeeld tekst

In margine Gewoon, hoog en diep lezen

Ernest Stern - een miskend structuuraspect van ‘Max Havelaar’

Boekbeoordelingen

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap Academiejaar 1967-1968

[Nummer 4] Eugeen de Bock LXXX

De tekst van Leopolds gedicht Nezahualcoyotl. Over P.N. van Eycks editietechniek

Ontwikkeling en wezen van Jan Greshoffs poezie

In margine Choor en Rei bij Abraham de Koning

Boekbeoordelingen

Inhoud