Spiegel der Letteren. Jaargang 20


auteur: [tijdschrift] Spiegel der Letteren


bron: Spiegel der Letteren. Jaargang 20. De Sikkel, Antwerpen / Martinus Nijhoff, Den Haag 1978


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Spiegel der Letteren. Jaargang 20


Inhoudsopgave

[Nummer 1] De boeken op de tafel van Hugo Aylva of de motieven in Couperus' ‘Metamorfose’

Het mystieke bij Paul van Ostaijen

In margine Pieter Weiland (1754-1842) en de dichtgenootschappen

Ingarden en de receptietheorie

Boekbeoordelingen

[Nummer 2] De boeken op de tafel van Hugo Aylva of de motieven in Couperus' ‘Metamorfose’ (vervolg)

Tekst en intertekst in ‘Marsua’ van Hugo Claus

In margine Het spinozisme in de Nederlandse literatuur

Bilderdijks Mijn verlustiging preromantisch?

Albert Verwey's reis door Spanje 15 september tot 3 november 1893

Boekbeoordelingen

[Nummer 3] Een kwestie van gerechtigheid. Over Oudaans ‘Het verworpen huis van Eli’

Jan Greshoffs politieke houding, speciaal m.b.t. de ‘Action française’

In margine Een curieus type kopiistenfout: de associatieve verwisseling van persoonsnamen

Boekbeoordelingen

Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de algemene literatuurwetenschap Academiejaar 1976-1977

Mededeling IVG - Internationale Vereinigung für germanische Sprach- und Literaturwissenschaft

Verder ontvingen wij:

[Nummer 4] Twee romans uit de Forum-tijd: Hampton Court en Het land van herkomst deel I: Hampton Court

In margine De stamboom van Esmoreit

Esmoreit in het geding

Kanttekeningen bij ‘Mariken van Nieumeghen’

Drie herdersdichten en een veldzang van Pieter Vlaming

Boekbeoordelingen