Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture (Statenvertaling 1637)

Editie Nicoline van der Sijs en medewerkers Bijbeldigitaliseringsproject


Inhoudsopgave

Verantwoording van de digitale uitgave van de Statenvertaling 1637 Bron Achtergrond van het Bijbeldigitaliseringsproject Medewerkers aan de digitale uitgave van de Statenvertaling 1637 Het ontstaan van de Statenvertaling 1637 Inhoudsopgave van de Statenvertaling 1637 De Statenvertaling 1637 in cijfers Gevolgde werkwijze bij het digitaliseren Diplomatische uitgave Spaties Leesproblemen Zetfouten Ligaturen en breviaturen Afkortingen Variatie tussen de verschillende bijbelboeken en tussen de bijbeltekst en de kanttekeningen Varianten in een tweede legger, een voorlopige inventarisatie

[Titelpagina Oude Testament]

Privilegie .

Acte van Authorisatie .

NIEUW REGISTER DES OUDEN TESTAMENTS;

Vermaninghe tot Ondersoeck ende Betrachtinge der H. Schrift.

REGISTER van alle de Canonijcke Boecken, Capittelen, ende Folien des Ouden ende des Nieuwen Testaments.

Het eerste Boeck MOSIS, genaemt GENESIS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het xxxvij. Capittel.

Het xxxviij. Capittel.

Het xxxix. Capittel.

Het xl. Capittel.

Het xlj. Capittel.

Het xlij. Capittel.

Het xliij. Capittel.

Het xliiij. Capittel.

Het xlv. Capittel.

Het xlvj. Capittel.

Het xlvij. Capittel.

Het xlviij. Capittel.

Het xlix. Capittel.

Het L. Capittel.

Het tweede Boeck MOSIS, genaemt EXODUS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het xxxvij. Capittel.

Het xxxviij. Capittel.

Het xxxix. Capittel.

Het xl. Capittel.

Het derde Boeck MOSIS, genaemt LEVITICUS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het vierde Boeck MOSIS, genaemt NUMERI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het vijfde Boeck MOSIS, genaemt DEUTERONOMIUM.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het Boeck JOSUA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het Boeck der RICHTEREN, genaemt JUDICUM.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxi Capittel.

Het Boeck RUTH.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het Eerste Boeck SAMUELS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het tweede Boeck SAMUELS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het Eerste Boeck der CONINGEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het tweede Boeck der CONINGEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het Eerste Boeck der CHRONIKEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het tweede Boeck der CHRONIKEN.

Het eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het Boeck EZRA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het boeck NEHEMIA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het Boeck ESTHER.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het Boeck JOBS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het xxxvij. Capittel.

Het xxxviij. Capittel.

Het xxxix. Capittel.

Het xl. Capittel.

Het xlj. Capittel.

Het xlij. Capittel.

Het Boeck der PSALMEN.

Psalm I.

Psalm ij.

Psalm iij.

Psalm iiij.

Psalm v.

Psalm vj.

Psalm vij.

Psalm viij.

Psalm ix.

Psalm x.

Psalm xj.

Psalm xij.

Psalm xiij.

Psalm xiiij.

Psalm xv.

Psalm xvj.

Psalm xvij.

Psalm xviij.

Psalm xix.

Psalm xx.

Psalm xxj.

Psalm xxij.

Psalm xxiij.

Psalm xxiiij.

Psalm xxv.

Psalm xxvj.

Psalm xxvij.

Psalm xxviij.

Psalm xxix.

Psalm xxx.

Psalm xxxj.

Psalm xxxij.

Psalm xxxiij.

Psalm xxxiiij.

Psalm xxxv.

Psalm xxxvj.

Psalm xxxvij.

Psalm xxxviij.

Psalm xxxix.

Psalm xl.

Psalm xlj.

Psalm xlij.

Psalm xliij.

Psalm xliiij.

Psalm xlv.

Psalm xlvj.

Psalm xlvij.

Psalm xlviij.

Psalm xlix.

Psalm L.

Psalm Lj.

Psalm Lij.

Psalm Liij.

Psalm Liiij.

Psalm Lv.

Psalm Lvj.

Psalm Lvij.

Psalm Lviij.

Psalm Lix.

Psalm Lx.

Psalm Lxj.

Psalm Lxij.

Psalm Lxiij.

Psalm Lxiiij.

Psalm Lxv.

Psalm Lxvj.

Psalm Lxvij.

Psalm Lxviij.

Psalm Lxix.

Psalm Lxx.

Psalm Lxxj.

Psalm Lxxij.

Psalm Lxxiij.

Psalm Lxxiiij.

Psalm Lxxv

Psalm Lxxvj.

Psalm Lxxvij.

Psalm Lxxviij.

Psalm Lxxix

Psalm Lxxx.

Psalm Lxxxj.

Psalm Lxxxij.

Psalm Lxxxiij.

Psalm Lxxxiiij.

Psalm Lxxxv.

Psalm Lxxxvj.

Psalm Lxxxvij.

Psalm Lxxxviij.

Psalm Lxxxix.

Psalm xc.

Psalm xcj.

Psalm xcij.

Psalm xciij.

Psalm xciiij.

Psalm xcv.

Psalm xcvj.

Psalm xcvij.

Psalm xcviij.

Psalm xcix.

Psalm C.

Psalm Cj.

Psalm Cij.

Psalm Ciij.

Psalm Ciiij.

Psalm Cv.

Psalm Cvj.

Psalm Cvij.

Psalm Cviij.

Psalm Cix.

Psalm Cx.

Psalm Cxj.

Psalm Cxij.

Psalm Cxiij.

Psalm Cxiiij.

Psalm Cxv.

Psalm Cxvj.

Psalm Cxvij.

Psalm Cxviij.

Psalm Cxix.

Psalm Cxx.

Psalm Cxxj.

Psalm Cxxij.

Psalm Cxxiij.

Psalm Cxxiiij.

Psalm Cxxv.

Psalm Cxxvj.

Psalm Cxxvij.

Psalm Cxxviij.

Psalm Cxxix.

Psalm Cxxx.

Psalm Cxxxj.

Psalm Cxxxij.

Psalm Cxxxiij.

Psalm Cxxxiiij.

Psalm Cxxxv.

Psalm Cxxxvj.

Psalm Cxxxvij.

PsalmCxxxviij.

Psalm Cxxxix.

Psalm Cxl.

Psalm Cxlj.

PsalmCxlij.

Psalm Cxliij.

Psalm Cxliiij.

Psalm Cxlv.

Psalm Cxlvi.

Psalm Cxlvij.

Psalm Cxlviij.

Psalm Cxlix.

Psalm CL.

PROVERBIA, Spreucken SALOMONS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het Boeck ECCLESIASTES, Ofte PREDIKER, In ’t Hebreeusch genaemt KOHELETH .

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het Hooge Liedt SALOMONS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Cort Bericht VANDE Prophetische Schriften in’t gemeyn, Ende in het bysonder des Propheets JESAIAE.

De Propheet IESAIA. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het xxxvij. Capittel.

Het xxxviij. Capittel.

Het xxxix. Capittel.

Het xl. Capittel.

Het xlj. Capittel.

Het xlij. Capittel.

Het xliij. Capittel.

Het xliiij. Capittel.

Het xlv. Capittel.

Het xlvj. Capittel.

Het xlvij. Capittel.

Het xlviij. Capittel.

Het xlix. Capittel.

Het L. Capittel.

Het Lj. Capittel.

Het lij. Capittel.

Het liij. Capittel.

Het liiij. Capittel.

Het lv. Capittel.

Het lvj. Capittel.

Het lvij. Capittel.

Het lviij. Capittel.

Het lix. Capittel.

Het lx. Capittel.

Het lxj. Capittel.

Het lxij. Capittel.

Het lxiij. Capittel.

Het lxiiij. Capittel.

Het lxv. Capittel.

Het lxvj. Capittel.

De Propheet IEREMIA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het xxxvij. Capittel.

Het xxxviij. Capittel.

Het xxxix. Capittel.

Het xl. Capittel.

Het xlj. Capittel.

Het xlij. Capittel.

Het xliij. Capittel.

Het xliiij. Capittel.

Het xlv. Capittel.

Het xlvj. Capittel.

Het xlvij. Capittel.

Het xlviij. Capittel.

Het xlix. Capittel.

Het L. Capittel.

Het Lj. Capittel.

Het Lij. Capittel.

De Claeg-Liederen JEREMIA.

Het eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

De Propheet EZECHIEL.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het xxxvij. Capittel.

Het xxxviij. Capittel.

Het xxxix. Capittel.

Het xl. Capittel.

Het xlj. Capittel.

Het xlij. Capittel.

Het xliij. Capittel.

Het xliiij. Capittel.

Het xlv. Capittel.

Het xlvj. Capittel.

Het xlvij. Capittel.

Het xlviij. Capittel.

De Propheet DANIEL.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

De Propheet HOSEA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capitttel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

De Propheet JOËL.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

De Propheet AMOS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

De Propheet OBADJA.

De Propheet JONA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

De Propheet MICHA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

De Propheet NAHUM.

Het eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

De Propheet HABAKUK.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

De Propheet ZEPHAN-JA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

De Propheet HAGGAI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

De Propheet ZACHARIA.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

De Propheet MALEACHI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

[Titelpagina Nieuwe Testament] Privilegie . Acte van Authorisatie. Inhoudt des Nieuwen Testaments.

Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] MATTHEI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] MARCI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] LUCAE.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het Heylich EUANGELIUM, Na [de beschrijvinge] JOANNIS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel

Het x. Capittel.

Het xi. Capittel.

Het xii. Capittel.

Het xiii. Capittel.

Het xiiii. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

De Handelingen Der Heylighe Apostelen, Beschreven door LUCAM.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen den ROMEYNEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

De Eerste Sendt-brief des Apostels PAULI Aen die van CORINTHEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel

De tweede Sendt-brief des Apostels PAULI Aen die van CORINTHEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen den GALATEN

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen die van EPHESEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de PHILIPPENSEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de COLOSSENSEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

De Eerste Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de THESSALONICENSEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

De tweede Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de THESSALONICENSEN.

Het eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

De Eerste Sendt-brief des Apostels PAULI Aen TIMOTHEUM.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

De tweede Sendt-brief des Apostels PAULI Aen TIMOTHEUM.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen TITUM.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen PHILEMON.

De Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de HEBREEN.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

De Alghemeyne Sendt-brief des Apostels JACOBI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

De Eerste Algemeyne Sendt-brief des Apostels PETRI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij Capittel.

Het v. Capittel.

De II de Algemeyne Sendt-brief des Apostels PETRI.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

De Eerste Algemeyne Sendt-brief des Apostels JOANNIS.

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

De Tweede Sendt-brief des Apostels JOANNIS.

De Derde Sendt-brief des Apostels JOANNIS.

De Algemeyne Sendt-brief des Apostels JUDE.

APOCALYPSIS, Ofte De Openbaringe JOANNIS THEOLOGI .

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capttel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Nieuw Register des NIEUWEN TESTAMENTS;

[Titelpagina Apocriefe boeken]

De Apocryphe Boecken. Waerschouwinge Aen de LESERS VANDE APOCRYPHE BOECKEN.

Het derde Boeck ESDRE. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het vierde Boeck ESDRE. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het Boeck TOBIT, Anders genaemt TOBIE. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het Boeck JUDITH. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het Boeck der WYSHEYT. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het Boeck ECCLESIASTICUS, Anders genaemt JESUS SIRACH, Ofte de WYSHEYT JESU des Soons SIRACH .

Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het xvij. Capittel.

Het xviij. Capittel.

Het xix. Capittel.

Het xx. Capittel.

Het xxj. Capittel.

Het xxij. Capittel.

Het xxiij. Capittel.

Het xxiiij. Capittel.

Het xxv. Capittel.

Het xxvj. Capittel.

Het xxvij. Capittel.

Het xxviij. Capittel.

Het xxix. Capittel.

Het xxx. Capittel.

Het xxxj. Capittel.

Het xxxij. Capittel.

Het xxxiij. Capittel.

Het xxxiiij. Capittel.

Het xxxv. Capittel.

Het xxxvj. Capittel.

Het xxxvij. Capittel.

Het xxxviij. Capittel.

Het xxxix. Capittel.

Het xl. Capittel.

Het xlj. Capittel.

Het xlij. Capittel.

Het xliij. Capittel.

Het xliiij. Capittel.

Het xlv. Capittel.

Het xlvj. Capittel.

Het xlvij. Capittel.

Het xlviij. Capittel.

Het xlix. Capittel.

Het L. Capittel.

Het Lj. Capittel.

Het Boeck BARUCH. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

De brief JEREMIE.

Het vj. Capittel.

Aenhanghsel aen het BOECK ESTHER. Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Aenhanghselen aen den PROPHETE DANIEL.

Het Ghebedt van MANASSE.

Het Eerste Boeck der MACHABEEN. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het xvj. Capittel.

Het tweede Boeck der MACHABEEN. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.

Het viij. Capittel.

Het ix. Capittel.

Het x. Capittel.

Het xj. Capittel.

Het xij. Capittel.

Het xiij. Capittel.

Het xiiij. Capittel.

Het xv. Capittel.

Het derde Boeck der MACHABEEN. Het Eerste Capittel.

Het ij. Capittel.

Het iij. Capittel.

Het iiij. Capittel.

Het v. Capittel.

Het vj. Capittel.

Het vij. Capittel.