De Stijl 1 1917-1920 (ed. Ad Petersen)


auteur: [tijdschrift] Stijl, De


bron: De Stijl 1 1917-1920 (ed. Ad Petersen). Athenaeum, Amsterdam, Bert Bakker, Den Haag and Polak & Van Gennep, Amsterdam 1968 


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De Stijl 1 1917-1920

editie Ad Petersen


Inhoudsopgave

[Voorwerk]

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. October negentienhonderdzeventien. Nummer 1. Ter inleiding.

De nieuwe beelding in de schilderkunst Door Piet Mondriaan.

De plaats van het moderne schilderen in de architectuur. Door B. van der Leck.

De moderne schilderij in het interieur. Door Anthony Kok.

Het monumentale stadsbeeld. Door J.J.P. Oud.

De omslag.

Bij de bijlagen.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. December negentienhonderdzeventien Nummer 2. De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

La peinture d'avant-garde. Par Gino Severini.

Aesthetische beschouwingen Door V. Huszar.

Aan de medewerkers.

De moderne schilderij in het interieur (slot). Door Anthony Kok.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang Januari negentienhonderdachtien Nummer 4. Kunst en machine. Door J.J.P. Oud.

La peinture d'avant-garde. II. Par Gino Severini.

De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

De nieuwe bouwkunst. Door Jan Wils.

Aesthetische beschouwingen. II. (Bij bijlage VI). Door V. Huszar.

‘Hamer en zaag’. Stillevenkompositie Door V. Huszar. (Bij bijlage VII).

Denkextracten. Door Anthony Kok.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang Februari negentienhonderdachttien Nummer 4. Over schilderen en bouwen. Door B. van der Leck.

Architectonische beschouwing bij bijlage VIII. Door J.J.P. Oud.

De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

La peinture d'avant-garde. IV. Par Gino Severini.

Fragmenten. I. Door Theo van Doesburg.

Mededeeling.

Rectificaties.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang Maart negentienhonderdachttien Nummer 5. De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

Aesthetische beschouwingen III (bij bijlagen 9 en 10). Door V. Huszar.

Architectuur en haar ontwikkeling. Door Rob t . van 't Hoff.

La peinture d'avant-garde. V. Par Gino Severini.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. April negentienhonderdachttien. Nummer 6.

Mejuffrouw Edith Pijpers contra de moderne beeldende kunst.

Antwoord aan mejuffrouw Edith Pijpers en allen, die haar standpunt innemen. Door Theo van Doesburg.

Bij bijlage XI. Ruimte-plastische binnenarchitectuur.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

Mededeeling.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. Mei. negentienhonderdachttien. Nummer 7. De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

Bouwkunst en normalisatie bij den massabouw. Door J.J.P. Oud.

Aesthetische beschouwingen. IV. Bij de bijlage. Door V. Huszar.

Fragmenten II. Door Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. Juni. negentienhonderdachttien. Nummer 8. De roeping der moderne architectuur. Door Huib Hoste.

De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

Aanteekeningen bij bijlage XII. Dezaag en de goudvischkom van P. Alma. Door Th. van Doesburg.

La peinture d'avant garde. (Suite). Par Gino Severini.

Moderne bouwkunst bij noodwoningen in gewapend beton.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

Mededeeling.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. Juli. negentienhonderdachttien. Nummer 9. Réflexions. Par G. Vantongerloo.

De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

Aanteekeningen bij twee teekeningen van Piet Mondriaan. Door Th. van Doesburg.

Open brief aan den architect Huib Hoste.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

Mededeeling.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. Augustus. negentienhonderdachttien. Nummer 10. Iets over Die Farbenfibel van W. Ostwald. Door V. Huszar. Verlag Unesma Leipzig 1917.

La peinture d'avant garde. (Fin) Par Gino Severini.

De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

La tête. PAR BLAISE CENDRARS. À ALEXANDRE ARCHIPENKO.

Rectificatie.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. September. negentienhonderdachttien. Nummer 11. De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

Le gondolier d'Alex. Archipenko. Par G. Vantongerloo.

Antwoord op een open brief.

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars. Uitgave X. Harms Tiepen te Delft in 1917.

De Stijl Maandblad voor de beeldende vakken. Redactie Theo van Doesburg. Uitgave X. Harms Tiepen. 1e jaargang. October. negentienhonderdachttien. Nummer 12. Symmetrie en kultuur. Door Jan Wils.

De nieuwe beelding in de schilderkunst. Door Piet Mondriaan.

Aesthetische beschouwingen v. Door V. Huszàr.

Correcties.

De Stijl 2 E jaargang 1918 1919

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. November. negentienhonderdachttien. Nummer 1. Inleiding bij den tweeden jaargang.

Manifest I van ‘De Stijl’, 1918.

1 ière Manifeste de La Revue d'art ‘Le Style’, 1918.

Manifest I of ‘The Style’, 1918.

Manifest I von ‘Der Stil’, 1918.

Scheppen. Door Antony Kok.

Inleiding aesthetische beschouwingen (2 de reeks). Door V. Huszàr.

Aanteekeningen over monumentale kunst. Naar aanleiding van twee bouwfragmenten (hall in vacantiehuis te Noordwijkerhout. Bijlage 1).

De Stijl Maandblad voor de moderne beeldende vakken Redactie Theo van Doesburg met medewerking van voorname binnen- en buitenlandsche kunstenaars.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. December negentienhonderdachttien. Nummer 2.

Guillaume Apollinaire.†

Het bepaalde en het onbepaalde. Door Piet Mondriaan.

Réflexions (II). Par le sculpteur G. Vantongerloo.

Denken - aanschouwen - beelden. Door Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. Januari Negentien Honderdnegentien. Nummer 3. Eenige denkbeelden over futurisme en cubisme. Door Gino Severini.

Aesthetische beschouwing bij bijlagen 3 en 4. Door V. Huszàr.

Technische opmerkingen woonhuis te Huis ter Heide, door Robt. van 't Hoff.

Eenige losse gedachten over moderne architectuur in verband met het zomerhuis te Huis ter Heide, architect Rob t . van 't Hoff (bijlagen 5 en 6). Door Theo van Doesburg.

Technische opmerkingen zomerhuis te Huis ter Heide, door Robt. van 't Hoff.

Moderne wendingen in het kunstonderwijs. Door Theo van Doesburg.

Réflexions (II). Par le sculpteur G. Vantongerloo.

Mededeeling.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. Februari negentienhonderdnegentien. Nummer 4 Dialoog over de nieuwe beelding. Door Piet Mondriaan.

Architectuur en haar ontwikkeling (bij bijlage VIII). Door Robt. van 't Hoff.

Over het zien van nieuwe schilderkunst (zie bijlage vii a en b). Door Theo van Doesburg.

Moderne wendingen in het kunstonderwijs. Door Theo van Doesburg. (vervolg van blz. 34, stijl III).

Fragmenten (III). Beelding van innerlijkheid en uiterlijkheid. Door Theo van Doesburg.

Mededeeling.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. Maart negentienhonderdnegentien. Nummer 5. Dialoog over de nieuwe beelding (vervolg). Door Piet Mondriaan.

Architectuur en haar ontwikkeling. (vervolg). Door Robt. van 't Hoff.

Reflexions II (suite). Par le sculpteur G. Vantongerloo.

Moderne wendingen in het kunstonderwijs (verv. van blz. 44). Door Theo van Doesburg.

Het hotel café-restaurant ‘De dubbele sleutel’ (eerste gedeeltelijke verbouwing) te Woerden. Bijlage 10. Architect Jan Wils.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. April negentienhonderdnegentien. Nummer 6. Valori plastici.

Over het zien van nieuwe kunst. aant. bij bijlagen 11, 12 en 13. Door Theo van Doesburg.

Tour d'Onasky (zie bijlage 11). Par Roger Biron.

Moderne wendingen in het kunstonderwijs (vervolg van bl. 57). Door Theo van Doesburg.

Rondblik.

Boeken.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. Mei negentienhonderdnegentien. Nummer 7. Les réactionnaires d'arras. Par l'architecte P.H. Scheltema.

De wijzerplaat van den geest. Door Carlo Carrà (uit het Italiaansch vertaald door Mary Robbers).

Réflexions (suite). Par le sculpteur G. Vantongerloo.

Architectonische beschouwing (zie teekeningen). Door J.J.P. Oud.

Mededeelingen.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. Juni negentienhonderdnegentien. Nummer 8. Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Réflexions (fin). Par le Sculpteur G. Vantongerloo.

Moderne wendingen in het kunstonderwijs (verv. bl. 68, stijl 6). Door Theo van Doesburg.

Open brief.

Bij de bijlage.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. Juli negentienhonderdnegentien. Nummer 9. Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

‘Denkextracten’. Door Antony Kok.

Enkele uitspraken over beeldende kunst.

Aanteekening bij kinderstoel (bijlage n o . XVIII).

Moderne wendingen in het kunstonderwijs (III). Door Theo van Doesburg.

Rondblik.

Bijlage XVII.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. Augustus negentienhonderdnegentien. Nummer 10. Natuurlijke- en abstracte realiteit (III). Door Piet Mondriaan.

Boekbespreking. ‘Dr. Otto Grautoff, Formzertrümmerung und Formaufbau in der Bildenden Kunst’ . Door J.J.P. Oud.

Aanteekeningen bij bijlage XX. Door Robt. van 't Hoff.

‘Wendingen in het kunstonderwijs’ (ingezonden).

Herstellingen.

Aankondiging.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

BERICHT.

Band 2 EN jaargang.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. September negentienhonderdnegentien. Nummer 11. Natuurlijke en abstracte realiteit Door Piet Mondriaan.

Notes sur Jean Cocteau. Par Paul Colin.

Moderne wendingen in het kunstonderwijs (vervolg van blz. 102). Door Theo van Doesburg.

Aanteekeningen bij de bijlagen.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

Bericht.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 2e jaargang. October negentienhonderdnegentien. Nummer 12. Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Moderne wendingen in het kunstonderwijs. (slot) Door Theo van Doesburg.

Rondblik.

Aanteekeningen bij de bijlage.

Herstellingen.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3e jaargang. November negentienhonderdnegentien. Nummer 1. Overzichtelijke beschouwing bij de intrede van den derden jaargang.

Aanteekeningen over de nieuwe muziek.

Aanteekeningen bij bijlage I.

Rondblik.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3e jaargang. December negentienhonderdnegentien. Nummer 2. Orientatie. Door J.J.P. Oud

Natuurlijke en abstracte realiteit Door Piet Mondriaan

Reflexions (III). Par G. Vantongerloo.

Kunst en ontroering. Synthetische analyse door Antony Kok.

Aanteekingen bij bijlage II.

Ontvangen boekwerken en tijdschriften.

Mededeeling.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. Januari negentienhonderdtwintig. Nummer 3. Architectonische beschouwing bij bijlage III. Door J.J.P. Oud.

Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Reflexions III. (suite) Par G. Vantongerloo.

Aanteekening bij bijlage IV.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. Februari negentienhonderdtwintig. Nummer 4. Reflexions III (fin). Par G. Vantongerloo.

Rondblik.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. Maart negentienhonderdtwintig. Nummer 5. Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Aanteekeningen bij de bijlagen VI en VII.

Schilderkunst van Giorgio de Chirico en een stoel van Rietveld.

Rondblik.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. April negentienhonderdtwintig. Nummer 6. Manifest II van ‘De Stijl’ 1920 De literatuur

Kundgebung II des ‘Stijl’ 1920 Die Wortkunst

Manifeste II de ‘De Stijl’ 1920 La littérature

Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Bericht.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. Mei negentienhonderdtwintig. Nummer 7. X-beelden Door I.K. Bonset.

Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Die Harmonie der Farben Von Wilh. Ostwald.

De beteekenis van het vlak in de nieuwe schilderkunst Door Theo van Doesburg.

Aanteekening bij bijlage IX.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. Juni negentienhonderdtwintig. Nummer 8. Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Over het nieuwe vers en het aaneengeknoopte touw. Door I.K. Bonset.

Bijlage X.

Rondblik.

Radio's.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. Juli negentienhonderdtwintig. Nummer 9. Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

X-Beelden. Door I.K. Bonset

Rondblik.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. Augustus negentienhonderdtwintig. Nummer 10. Natuurlijke en abstracte realiteit. Door Piet Mondriaan.

Het andere gezicht. Door I.K. Bonset.

Rondblik.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. September negentienhonderdtwintig. Nummer 11. Het picasso'sche kubisme en de stijlbeweging Door Theo van Doesburg.

Het andere gezicht Door I.K. Bonset.

Lijstenaesthetiek Door Theo van Doesburg.

Rondblik.

Ontvangen boeken en tijdschriften.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Red. Theo van Doesburg.

De Stijl Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur Redactie: Theo van Doesburg. 3 E jaargang. November negentienhonderdtwintig. Nummer 12. Parlons peinture.... Par Léonce Rosenberg.

Het Picasso'sche kubisme en de stijlbeweging. Door Theo van Doesburg.

Rondblik.

Aanteekening bij de bijlage.

Bericht.

Inhoud van den derden jaargang van ‘De Stijl’.

Losse bijlagen.