Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1821


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1821. E. Beijer en C.G. Sulpke, Paramaribo / Amsterdam 1820


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1821


Inhoudsopgave

Voorrede.

Almanak voor den jare 1821. Berekend op den meridiaan van Paramaribo.

Het souvereine huis der Nederlanden.

1o. Departement van het publieke onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën.

Hooge regering, kollegiën en ambtenaren, in de Kolonie Suriname.

Naamlijst der plantaadjes en gronden

Alphabetische naamlijst der plantaadjes.

Statistische en commerciëele tabellen.

Geschiedkundige beschrijving der kolonie Suriname.

Plaats-beschrijving alsmede over de zeden en gewoonten van Suriname.

Schrijvers, die over de Kolonie Suriname geschreven hebben.

Plakkaten en ordonnantiën. Notifikatie.

Proclamatie, bevattende ne ordonnantie op het zegel.

Proclamatie, Behelzende Ampliatie op de voorige.

Extract proclamatie. Behelzende alteratie en Ampliatie op de vorige.

Gouvernements blad. Publicatie, Behelzende verhooging en Ampliatie van het Zegel-Regt.

Gouvernements blad. Resolutie. Alteratie in de Resolutie van den 6d. Juny 1817 houdende Verhoging en Ampliatie op 't Regt van 't Zegel.

Publicatie.

Publicatie.

Bij verkoping van nieuwe Slaven, wordt het volgende in agt genomen.

Instructie voor den Boekhouder en Adsistent op het Kantoor der Venduen.

Misstellingen in den Almanak 1820.