De Taalgids. Jaargang 9


auteur: [tijdschrift] Taalgids, De


bron: L.A. te Winkel en J.A. van Dijk (red.), De Taalgids, Tijdschrift tot uitbreiding van de kennis der Nederlandsche taal, Negende jaargang. C. van der Post Jr., Utrecht 1867.


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Vraag.

In de woordenlijst der Heeren de Vries en te Winkel komt het woord tijdstip niet voor. Misschien ligt het buiten het bestek dier lijst; doch het ware te wenschen, dat het er in opgenomen was, om de onzekerheid aangaande het geslacht van dit woord. Immers stip is V., en men zegt altijd dit, dat tijdstip. Is het onzijdig geslacht in overeenstemming te brengen met den regel voor de geslachten der samengestelde zelfstandige naamwoorden?

 

R.

N. N.

 

In het volgende nommer hopen wij het antwoord op deze en eenige andere vragen te plaatsen.

RED.