De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5


auteur: [tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De


bron: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5. J.B. Wolters, Groningen 1911  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Lichtkans.

Onlangs tekende ik op school een bijwoord lichtkans aan, waarmee de wordingsgeschiedenis van misschien voor leerlingen aardig toegelicht kan worden. In Drente zegt men b.v.: ‘Lichtkans speel ik ook met’ = Licht kans dat ik ook meespeel. Of dit woord jong of oud is, kan ik niet nagaan, maar waarschijnlik is het voor velen, evenals voor mij, een tot nu toe onbekende formatie.

C.d.V.