De Nieuwe Taalgids. Jaargang 18


auteur: [tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De


bron: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 18. J.B. Wolters, Groningen / Den Haag 1924  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst
DBNL vignet

Bijdragen tot de kennis van het Goereese dialekt. (Vervolg van blz. 252.)

F. den Eerzamen

 

De DBNL heeft de rechthebbende(n) van deze tekst nog niet kunnen vragen om toestemming voor beschikbaarstelling. De DBNL houdt zich aanbevolen voor adresinformatie over de rechthebbende(n). Deze kan worden gemeld via dbnl.auteursrecht@kb.nl.