Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11


auteur: [tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde


bron: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11. E.J. Brill, Leiden 1892  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Verstek = forclusie.

Forclusie, verstek, is waar by iemant, die een volmagtigde of gedingbesorger [procureur] in regten heeft, niet en voldoet hetgeen waartoe den regtdag is dienende, ende sulks daarvan werd versteeken. Forclusie, uytsluyting, verstooting’.

Aldus lees ik in: Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet geplant door Vreederijk Waarmond..... Of Een vertaaling en uytlegging van.... vreemde bastaart-woorden..., gedaen door Mr. Adr. Koerbagh, regtsgel. en geneesmr.; Amsterdam, 1668, blz. 313.

Verg. hierbij boven blz. 37, noot 1.

 

30 December, 1891.

a. beets.