Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11


auteur: [tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde


bron: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 11. E.J. Brill, Leiden 1892  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Ansjovis.

In de baskische vischnamen panchu en paneka vinden wij een element pan-, dat, met wegvalling van de p, an- zoude luiden. De p verdwijnt nl. vaak als beginletter in 't baskisch, zooals ik in de Versl. en Mededeelingen der Kon. Akad. van Wetensch., 3de Reeks, VIII, bl. 203, heb trachten aan te toonen. Zoo werd 't lat. pastor tot eztor, placere tot lake-tu.

Dit an- komt werkelijk in den vischnaam anch- voor (zie Aizquibel, Dicc. bilingue, op ancharrain), dat evenals panchu een verkleinwoord is. Spaansch anchoa, fransch anchois, nederl. ansjovis enz. schijnen op een baskisch *anchu (uit panch-u) terug te gaan.

c.c.u.