[p. 196]

F. de Tollenaere
Leng
‘Molva molva’

Het WNT vermeldt voor deze naam van een lang soort van kabeljauw twee oude bewijsplaatsen: een uit Kiliaan (1599) - in de ed. 1588 komt het lemma nog niet voor -, een tweede uit Gr. Placaatb. 1, 2378 (ao. 1584). De tekst waaruit het WNT citeert, is een op 14 febr. 1584 door de Staten-Generaal gearresteerde lijst van ‘verhooginge ende redres’ van de lijst van convooien en licenten die zij op 24 juni 1581 hadden gearresteerd (Arch. St.-Gen. inv. nr. 8 fo 47). In de Regeringsarchieven (Kamer der Beden, III 14) bevindt zich een soortgelijke lijst uit 1577, maar deze is in het Frans gesteld1.

In het archief van Johan van Oldenbarneveldt, voorlopig inventarisnummer 765, staat in een lijst van convooi- en licentgelden van 1578 voor Holland en Zeeland onder de V het volgende vermeld:

Stapelvisch ofte lengen thondert st.2.
Aangezien het MNW geen lemma lenge of linge heeft, lijkt het van belang de (voorlopig) oudste plaats uit 1578 van deze visnaam vast te leggen.

 

Adres van de auteur:

Beatrixlaan 7

2361 SB Warmond