Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112


auteur: [tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde


bron: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112. Stichting Dimensie, Leiden 1996


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 112


Inhoudsopgave

Rob Resoort Jonathas ende Rosafiere : een religieuze roman?

Felicity Riddy Giving and receiving Exchange in the Roman van Walewein and Sir Gawain and the Green Knight

P.E.L. Verkuyl Een dichterlijk pamflet naar aanleiding van de komeet van 1664

Els Stronks ‘Een nektardoos en avontslaatje’ Liefdesgedichten van de predikant Joannes Vollenhove

René Marres Slauerhoffs ‘Larrios’ en ‘Het eind van het lied’ Zoeken met en zonder einde

Oebele Vries Het raadselachtige rechtswoord ‘heiden-moord’

Boekbeoordelingen

Signalementen

Ontvangen boeken

Maria-Theresia Leuker Katholieke en protestantse martelaren in de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur Over de nationale mythologie van Nederland

J.W.J. Burgers De invoering van het Nederlands in de dertiende-eeuwse documentaire bronnen in Holland en Zeeland

Signalement

Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek op weg naar voltooiing Ten geleide

W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200 - 1300) De geschiedenis van een project

Boekbeoordelingen

Interdisciplinair

Signalementen

Ontvangen boeken

Hans van Dael De dwaze Salomon en de wijze Vondel Een interpretatie van Vondels Salomon

W.P. Gerritsen Walewein goes international

K.H. van Dalen-Oskam en T.H. Schoonheim Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200 - 1300) Namen en hun plaats in de woordenschat

Reinier Salverda Culturele linguistiek

Boekbeoordelingen

Signalementen

Ontvangen boeken

Roel Zemel Moriaen en Perceval in ‘Waste Land’

Tineke ter Meer Huygens' eerste pennevruchten: schoolwerk of toch niet helemaal?

Bettina Hartlieb Der Frieden als höchstes Gut Jan de Marres Jacoba van Beieren (1736)

K.H. van Dalen-Oskam en K.A.C. Depuydt Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (1200-1300) Over betekenissen en meer

Interdisciplinair

Signalementen

Ontvangen boeken