Tsjip. Jaargang 2


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip. Jaargang 2. Stichting Promotie Literatuuronderwijs, Nijmegen 1992


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tsjip. Jaargang 2


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Conferentie Een zoen van Europa

Riet Ross De aanbieding van Het CVEN-rapport

Koos Hawinkels Eindelijk eens wat te beleven Een persoonlijke reactie op de CVEN-voorstellen voor het onderdeel letterkunde

Anja Bijlsma-Lindaart, Ank Hendricks, Wam de Moor, Tracy van Poppel De Lijst: Verstarring of Beweging? Reacties van docenten op de wijzigingen in het literatuuronderwijs Nederlands (1)

Wam de Moor ‘Je kunt niet van bovenaf bepalen wat er uit onderwijs moet komen’ In gesprek met moedertaaldidacticus Piet-Hein van de Ven

Hans Ester Afrikaner schrijvers en schrijfsters als prille lezers

Anja Bijlsma-Lindaart Gordimers July's People in de klas

Márgitka van Woerkom Literatuur lezen is nou eenmaal moeilijk Amerikaans onderzoek naar de rol van de docent (2)

Wam de Moor Juffrouw Kachel, een overgeschoten kapo Bij het omslag

Boekbesprekingen

Van bestuur en werkgroepen

Externe betrekkingen

Over het volgende nummer

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Wam de Moor Teksten als tekens van leven In memoriam Theo Vesseur

Theo Vesseur Ach, er is meer dan je denkt

Eus Schalkwijk Nieuwe eindexameneisen voor het literatuuronderwijs in de moderne vreemde talen

Bij het omslag

Wam de Moor, Anja Bijlsma-Lindaart, Ank Hendricks, Tracy van Poppel Over het leesdossier en de procedures Reacties van docenten op de wijzigingen in het literatuuronderwijs Nederlands (2)

Márgitka van Woerkom De rol van het leesdossier in het literatuuronderwijs

Wam de Moor Een misverstand omtrent tekstervaringsmethoden Een overweging naar aanleiding van Het CVEN-rapport

Tracy van Poppel ‘Er is meer dan er staat geschreven’ In gesprek met (literatuur)docent Frank Vos

Harrie Habets Bij de klassieken op receptie: maar wat moet ik aantrekken?

Anja Bijlsma-Lindaart Diver in de klas via leesdossier

Van het bestuur en de werkgroepen

Externe betrekkingen

Over het volgende nummer

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

Wam de Moor Lezen in leeskringen in Limburg Een bijna vergeten onderzoekje

Wilma Schakenraad, Marie-Thérèse Spronken Leeskringen in Nederland

Tracy van Poppel ‘Ik wil later een oude, wijze dame zijn’ In gesprek met Paul de Graaff

Wam de Moor ‘Vestdijk lezen, levenslang’ Een gesprek met Els Schrover over de Vestdijk-leeskringen

Kees Combat De vertaalkring als leeskring

Harrie Habets, Ank Hendricks Vertalingen van dode talen: Eens was de oude taal nieuw Twee nieuwe jassen voor Homerus

Wam de Moor Koolhaas' roman Vanwege een tere huid in de klas

Henk van Faassen De herinneringen van een leraar Nederlands

Nicole Rowan Jong geleerd is oud gedaan Jeugdliteratuur in lessen Engels

Ank Hendricks Latitudinale samenwerking: Hoe breed moet je haar maken?

Externe betrekkingen

Ingekomen boeken

Bij het omslag

Over het volgende nummer

[Nummer 4] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag

Gemma Pappot Het ‘middelmatige’ van Montaigne

Montaigne Uit de Essais

Wam de Moor Eerst grijs dan wit dan blauw van Margriet de Moor in de klas

Willy Geursen Een les in waarnemen Over ‘Eerst grijs, dan wit, dan blauw’ van Margriet de Moor

Paul Wackers De Middeleeuwen nog niet voorbij?

Márgitka van Woerkom ‘Niemand wordt van lezen uitgesloten, tenzij hij zichzelf uitsluit’ De leeskringleider als literaire vormer

Koos Hawinkels Over een onderzoek naar het literatuuronderwijs Nederlands in de bovenbouw

Van bestuur en werkgroepen

Boekbesprekingen

Anja Bijlsma-Lindaart Diver in de klas 1992-1993 Good Heavens!!

Kees Combat Lees-be-vor-de-ren-de in-stel-lin-gen

Externe betrekkingen

Ingekomen boeken

Mededelingen

Over de komende jaargang

Bijlage bij Willy Geursen, Een les in waarnemen, in: Tsjip, 2e jaargang, nummer 4, december 1992