Tsjip. Jaargang 5


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip. Jaargang 5. Stichting Promotie Literatuuronderwijs, Nijmegen 1995


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

Tsjip. Jaargang 5


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Wam de Moor ‘Jongens, zijn jullie aan het oefenen?’ ‘Nee, het is oorlog’ (Armando) Over een leesgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

Etty Mulder Shoah, meesterwerk van het eeuwige heden

Claude Lanzmann Twee teksten over Shoah

Dees Maas Een persoonlijke wereldgeschiedenis ‘Ik denk zoveel aan jullie’ van Hedda Kalshoven-Brester

Hans Ester De literaire verwerking van het Derde Rijk in de DDR

Jacques de Vroomen Mijn schilt ende betrouwen

Cor Geljon ‘Een zielig verhaal, maar gelukkig is die tijd voorbij’. Een affectieve-identificerende benadering van teksten over WOII

Elianne Muller G.L. Durlacher, een auteur die verstaan wil worden

Wam de Moor Overweldigd door een oeverloos verdriet Primo Levi's heimwee naar het verlorene

Kees Combat Dresdens huiver voor de esthetiek van het verhaal over vervolging en vernietiging

Joop Dirksen Begrip voor het onbegrijpelijke Afkeurenswaardig gedrag in oorlogs- en vredestijd als onderwerp van de literatuurles

Kees Combat Wat moeten we aan met zulke belegen ‘bevrijdingspoëzie’?

Jacques de Vroomen Tour of Duty In tv-drama sneuvelt alleen aankomend talent

Koos Hawinkels Daar ben jij toch langzamerhand te oud voor Over jeugdboeken voor de tweede fase

Peter van de Kerkhof Wij moeten niet, daarom doen wij!

Kees Combat Serenade, een geamputeerde roman

Dees Maas Schrijfonderwijs in de Verenigde Staten Review van didactische literatuur I

Externe betrekkingen

Correctie

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag Tjalie Robinsons taal- en tekenkunst

Wam de Moor Nooit meer naar het verloren paradijs In gesprek met P.C. Hooftprijswinnaar A. Alberts

Hans van den Bergh Multatuli en ‘Oost-Indië’

Joop Dirksen Over beleving en werkelijkheid: het verloren paradijs

Kees Combat Het verloren paradijs in de spiegel Enige bronnen nader bekeken

Dees Maas Factie en fictie van een verloren paradijs ‘Bezonken rood’ en ‘Het Oostindisch kampsyndroom’

Jacques de Vroomen Indië of het verdriet van Moeder Dao

Wam de Moor Indische duinen van Adriaan van Dis in klas en leeskring

Kees Combat Liedjes uit de tijd van de Compagnie

Het koloniale verleden van Frankrijk?

Nicolien Montessori Het Zuidamerikaanse verhaal in de les

Kees Combat Lezen in Moesson en Indische Letteren Belangrijke bronnen voor de vakman

Jacques de Vroomen Het nut van het lelijke

Joop Dirksen De generatie (bepaald niet) NIX oftewel de geschiedenis herhaalt zich, herhaalt zich, herhaalt zich...

Jean Verrier Het begin van ‘het eigenlijke verhaal’ II Wanneer?

Michelle Wolthers De ontroering vertaald Een affectieve benadering van poëzie-onderwijs naar aanleiding van een gedicht van W.H. Auden

Dees Maas Vakliteratuur uit de Verenigde Staten Review van didactische literatuur 2

Ingezonden Onzorgvuldigheden van Hawinkels

Externe betrekkingen

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

Joop Dirksen Sex in de tekst: pornografie of erotische kunst? Een begripsbepaling

Herinneringen aan de eerste erotische leeservaring

Anton van Hooff Natte dromen uit de oudheid Seksualiteit in Artemidoros' Oneirokritika

Maurice van Lieshout Lezen tegen de keer Homo- en lesbische erotiek in de literatuurles

Kees Combat De ondeugende liedjes van de Verenigde Oostindische Compagnie Bloemlezen uit een bloemlezing

Joop Dirksen Twee Verhalen-met-sex-erin in de klas

Anja Bijlsma-Lindaart Private Lives en The Cement Garden

Tony, de dekhengst of drie proeven van de Franse liefde

Jacques de Vroomen Anton

Koos Hawinkels ‘Schat, je gaat het helemaal maken!’ Jeugdliteratuur op de Amerikaanse leest

Dorée de Kruijk & Francis Staatsen De opvattingen van Bleich en Holland voor het vaderland vertaald Bespreking van de dissertatie van Joop Dirksen

Francien Simons Literaire vorming in de centra Een overzicht van het buitenschoolse cursusaanbod literaire vorming in centra voor kunstzinnige vorming, 1994-1995.

Jean Verrier Het vraagstuk van het personage III Met wie heeft de lezer te doen?

Koos Hawinkels Jonge grage lezers over wat ze lazen Anne (12) en Wim (15) en hun voorzichtige oordelen

Dees Maas Vakliteratuur uit de Verenigde Staten Review van didactische literatuur 3

Externe betrekkingen

[Nummer 4] Tsjip

Redactioneel

Wam de Moor De Tweede Fase voor literatuur bij de moderne vreemde talen

Wat betekent de Tweede Fase voor literatuur bij Nederlands?

Joop Dirksen Het ontwikkelen van een vak in een groep Ervaringen bij de bestudering van teksten

Kees Combat Het eerste studiehuis van Nederland

Dees Maas The show is over In gesprek met Frits Roelofs

Joop Dirksen Culturele en kunstzinnige vorming, ja maar...

Kees Combat Minder of juist méér perspectief voor de kunsten in de educatie? Verslag van de Goede Praktijk-conferentie 't Spant Erom

André van Dijk Een kwessie van keuse

Wam de Moor Connie Palmens roman De Vriendschap in klas of leeskring

Kees Combat Als een spin in het web Bibliotheek en school in de Tweede Fase

Jacques de Vroomen Spelling

Marieke Gerritsen ‘Foei, wat is dat onzedelijk!’ ‘Onzedelijke boeken’ tegen het licht gehouden

Jean Verrier Kenschetsing van het begin van romans

Kees Combat Een behoedzaam en integer aarzelen Het einde van drie projecten voor leesbevordering

Ingekomen boeken

Externe betrekkingen