Tsjip. Jaargang 6


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip. Jaargang 6. Stichting Promotie Literatuuronderwijs, Nijmegen 1996


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tsjip. Jaargang 6


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Bij het omslag: Britse folksongs

Wam de Moor De enthousiasmerende fascinatie voor het erotische in Vermeer Schneiders goudmijn voor schrijvende kijkers

Anja Bijlsma-Lindaart Dagboek van een leesbeest van bijna twee

Anja Bijlsma-Lindaart Lekker lezen Leesgedrag van kinderen op de basisschool en in de voorschoolse fase

Véronique Damoiseaux Culturele en Kunstzinnige Vorming is meer dan kunsteducatie alleen Het unieke inter-disciplinaire karakter van de KIVO-projekten

Joop Dirksen Leesbevordering via de wand In gesprek met Frank Eerhart

Anton J.L. van Hooff Mythe als multicultureel medium

Kees Combat In 2000 de eerste examens nieuwe stijl Een conferentie over het nieuwe literatuuronderwijs

Frits Schulte Het project The Color Purple: autonoom, individualiserend en multimediaal literatuuronderwijs

Dees Maas De wereld van Sofie van Jostein Gaarder ís longitudinaliteit

Jacques de Vroomen Lezen om te leren

Wam de Moor Waarom geven we eigenlijk literatuurles? Gerard de Vriend: Literatuuronderwijs als voldongen feit

Koos Hawinkels Kaf en koren Jeugdliteratuur en fictie in de basisvorming

Wam de Moor Een goede aanzet tot intercultureel literatuuronderwijs

Koos Hawinkels Het eerste boek van Jostein Gaarder en andere jeugdliteratuur

Externe betrekkingen

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Joop Dirksen Literatuuronderwijs rond de (komende!) eeuwwisseling oftewel het sprookje van het vakoverstijgend literatuuronderwijs

Erik Kwakernaak Vakoverstijging of apartheid in het literatuuronderwijs moderne vreemde talen?

Wam de Moor Vakontwikkelgroep MVT wil literatuuronderwijs dat leerlingen serieus neemt In gesprek met voorzitter Martin Thijssen

Kees Combat Zeer Zinnige Zaken in Lunetten Symposium over Literaire en Kunstzinnige Vorming

Francis Staatsen Is internationale literatuur wenselijk en nodig?

Jacques de Vroomen Over oude mannen en dingen die voorbijgaan

Jennigje Galama Alice in Wonderland in klas of leeskring Psychoanalyse in praktijk

Véronique Damoiseaux De binocle van Couperus in de klas Intertextualiteit als uitgangspunt voor vakoverstijging

Wam de Moor ‘Dit is de tijd die blijft’ Literatuur en beeldende kunst: het beeldgedicht

Jean Verrier Kenschetsing van het begin van romans 2

Koos Hawinkels Mooie boeken van Cynthia Voigt en andere jeugdliteratuur

Ingekomen boeken

Externe betrekkingen

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

Joop Dirksen Over smaak en smaakontwikkeling

Wam de Moor Gekust door de Muzen: de liefde gewekt? Ervaringen met de praktijk van kunsteducatie

Merijn van der Vlies Het nieuwe vak aan de horizon In gesprek met John Hausmans

Véronique Damoiseaux Ook voor de ‘pretvakken’ mag je leren! Kunstmethodes met elkaar vergeleken

Dees Maas Een compleet programma CKV In gesprek met Ine Pels

Wam de Moor De kunsteducatieve praktijk van een fusieschool

Itie van den Berg, Mariet Thalens Van boeken om op te sabbelen tot boeken met een verhaal Project ‘Boekenpret’ is experimenteerfase ontgroeid

Jacques de Vroomen CKV

Koos Hawinkels Het nieuwste boek van Quintana en andere jeugdliteratuur

Wam de Moor Het Veerhuis van Ida Gerhardt gelezen

Anja Bijlsma-Lindaart Where the heart is Een vriendelijke methode Engels

Jean Verrier Kenschetsing van het begin van romans 3

Externe betrekkingen

[Nummer 4] Tsjip 1

Redactioneel

Dees Maas, Wam de Moor Het goddelijke is te groot om te bevatten In gesprek met Kees Fens

Aad Vooges o.s.b. Ervaring en geloof

Daan Van Speybroeck Onder de gedaante van olie en doek Eigentijdse verbeeldingen van God

Jaap Goedegebuure De Schrift herschreven: een inleiding

Wam de Moor Het verhaal komt en gaat...

Hans Ester Over Onan, zoutpilaren en de weduwe van Sarefat

Wam de Moor De psalmen: poëzie die nooit hoeft te vervelen

Gemma van Ree De bijbel als literair werk

Joop Dirksen Désanne van Brederode's Ave verum corpus in klas of leeskring

Kees Combat Een zeer beproefde roomse didactiek van het bijbelverhaal De halve eeuw oude methode van frater Bellarminus

Véronique Damoiseaux Van cultuurbeleving tot documentatiecentrum Het educatief aanbod van het Bijbels Openluchtmuseum en het Catharijneconvent

Jacques de Vroomen God, een verschoten gobelin

Els J.M. van Geene Om het inoperabel tekort Een pleidooi voor de poëzie

Wam de Moor Het fundament onder kunstonderwijs (en wat is precies die goede praktijk?)

Gerard de Vriend Op weg naar zelfstandig lezen van literatuur

Gemma Pappot Misères et grandeur van de eerstegraads lerarenopleidingen

Dorée de Kruijk De SPL op andere conferenties

Wam de Moor Ontdekkingen in een oerwoud van kennis Moedertaalonderwijs van Piet-Hein van de Ven

Externe betrekkingen

Ave Verum Corpus Gegroet waarlijk lichaam van Desanne van Brederode / fragment