Tsjip/Letteren. Jaargang 12


auteur: [tijdschrift] Tsjip/Letteren


bron: Tsjip/Letteren. Jaargang 12. Biblion Uitgeverij onder auspiciën van Stichting Promotie Literaire Vorming, Nijmegen 2002


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tsjip/Letteren. Jaargang 12


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Mannen en vrouwen: liehiefde!?! Het werk van Renate Dorrestein in klas of leeskring

Het baren van boeken Ted van Lieshout over Tedboeken

Hoe een leerling te schaken Een suggestie voor het gebruiken van film als leesbevordering

column Liefde voor (jongeren)cultuur Herwig De Weerdt

Acteren is net als schrijven: heel goed liegen MUZtheater laat alledaagsheid ontsporen

Het vijftiende HSN-congres Ideeën voor literatuuronderwijs in de Tweede Fase

De canon voorbij Nieuwe kansen voor de historische literatuur

Regeren is vooruitzien Bazar in de Provincie Zeeland

Roep om verscherping Eindtermen voor CKV-1 zijn te breed te interpreteren

Leeswijzer

Na schooltijd

Agenda

[Nummer 2] Tsjip

Redactioneel

Dode of levende poëzie? Achterberg in het studiehuis

‘Je moet erover kunnen praten’ Het verhaal als aanleiding voor rouwverwerking

Dappere worstelaars Over middelbare scholieren en rouw

‘Doodgaan zou heel fijn zijn, als je het heel vaak kon doen’ Leven en dood als multidisciplinair thema

Blikken op bloot, God en dood Het werk van Willem Jan Otten in klas of leeskring

column ‘If music be the food of love, play on’, Jacques de Vroomen

Van canon tot consument Voorkeuren en keuzes van leerlingen als doelstellingen van het literatuuronderwijs

‘Readers make readers, not-readers make not-readers’ Interview met Aidan Chambers

Leeswijzer

Aangenaam kennis te maken

Agenda

[Nummer 3] Tsjip

Redactioneel

CKV in het vmbo, een tussenstand Een beschrijving uit de praktijk

Boijmans en de buren CKV en vmbo in Rotterdam

Wat moeten we met wereldliteratuur? Wereldliteratuur en CKV-1

Connie, Marie, Kit, Ara, Sartre, Foucault, God en ik Een profielwerkstuk

Ervaringsgericht onderwijs bij CKV-1 Resultaten uit het CKV-volgonderzoek

Theater als film, film als theater Een lesvoorbeeld

column CKV in kaarslicht of het Echternachprincipe Jacques de Vroomen

‘Jeugdromans mag je niet lezen’ Over adolescentenromans voor jongeren in het literatuuronderwijs

Lezen op je eigen niveau De overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur

Kinderen houden van lezen! Fictieonderwijs onder de loep

Leeswijzer

Aangenaam kennis te maken

Agenda

[Nummer 4] Tsjip

Redactioneel

Leessmaak in de maak De smaak van lezen

Smaak

Weg met de valkuilen en drempels Begeleiding van smaakontwikkeling

Smaak

‘Het kan toch niet altijd en eeuwig Harry Potter zijn’ Een gesprek met Jacques Dohmen over smaak

Smaak

Tim Krabbé over smaakontwikkeling De verfilming van De paardentekenaar nader bekeken

Smaak

‘Niet kopen, zonde van het geld!’ Verschillen in bekroningen tussen kinder- en vakjury's

Smaak

Een distelvlinder en een vlaag van troost Twee lange gedichten voor in het studiehuis

Smaak

column Smaak Jacques de Vroomen

‘Het leven is moeilijk, maar niet zwart/wit’ Een gesprek met Philip Pullman

Leeswijzer

Agenda