Tsjip/Letteren. Jaargang 15


Inhoudsopgave

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor intercultureel literatuuronderwijs?

Leve de literaire vertaling!

‘Het succes van mijn boeken baart mij enige zorg’ In gesprek met Geert Mak

Wanneer eindigt de Tweede Wereldoorlog definitief?

Gedichtenwedstrijd rondom Dodenherdenking

column Culturele uitwisseling Jacques de Vroomen

Schoolbezoek als part of the job Een dagje op pad met Theo Hoogstraaten en Simone van der Vlugt

Lezen doet schrijven en schrijven doet lezen

Leeswijzer

Aangenaam kennis te maken

Agenda

[Nummer 1] Tsijp

Redactioneel

Rokkenbevordering

‘Ik lees nooit in mijn vrije tijd’ Lezen in de vrije tijd en verplicht lezen voor school

Literatuuronderwijs als leesbevordering

Weg met het leesverslag! Een nieuwe aanpak in de literatuurles

Recensies over literatuur Schrijven om te leren

Dichter bij de dichter Poëzie door de schooljaren heen

Wat drijft scholieren tot cultureel gedrag? De relatie tussen persoonlijkheid en cultuurparticipatie

Over een leerlijn CKV

Verankering van leerlijnen door het vak drama

column Een pil van een boek Jacques de Vroomen

Leeswijzer

Aangenaam kennis te maken

Agenda

[Nummer 1] Tsjip

Redactioneel

Mooi van lelijkheid In de kunst moet wat elders niet mag

De macht van de markt De tragiek in het schrijversleven van Geerten Meijsing

Bruggen bouwen Over de macht van kleinkunst

Overgangsliteratuur voor bovenbouwers? De literaire adolescentenroman

De jeugdliteratuurkritiek als graadmeter

Machtsmisbruiker of moraalridder? De rol van de jeugdbibliothecaris

‘Een goed boekenverkoper durft boeken af te raden’ Een boekhandelaar in hart en nieren vertelt

Onomkeerpunt in de onderwijsgeschiedenis ICT en de nieuwe leraar

column Namen Jacques de Vroomen

Boekverslagen op internet: een voor- of nadeel? De leerling als recensent van uittrekselsites

Verontwaardiging over gebrek aan respect slaat een brug Vijftien jaar na de dood van Jan de Zanger

Leeswijzer

Aangenaam kennis te maken

Agenda