Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2


auteur: C.P. Serrure en [tijdschrift] Vaderlandsch Museum


bron: C.P. Serrure (red.), Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis (Tweede deel). C. Annoot-Braeckman, Gent 1858


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 2

C.P. Serrure (red.)


Inhoudsopgave

Het Roelants-lied.

Vaderlandsche anekdoten.

De pastoor van Velthems Spiegel Historiael.

Vaderlandsche anekdoten.

De godin Vihansa.

Jan vande Werve, taelkundige der XVIe eeuw.

Vaderlandsche anekdoten.

Iets over Marten uit den ‘Wapene Martijn.’

Reglement over de pest, afgekondigd door het stedelyk bestuer van Leuven, anno 1473.

Sagen.

De klooster-zuster Hadewig, dichteres der XLV liederen uit de XIIIe eeuw.

Dondersteen te Brussel gevallen.

Kleine gedichten en prozastukken. Uit de dertiende en veertiende eeuw.

Vaderlandsche anekdoten.

Willem van Wissenkercke, Nederlandsch dichter der XVIIe eeuw.

Numismatiek.

Twee Brabandsche oirkonden van het jaer 1277.

Willem, dichter des Reinaerts.

J. D'Huyvettere.

Sagen.

De Beer Wisselau.

Kamers van rhetorika.

Vaderlandsche anekdoten.

Mengelingen voor de vaderlandsche geschiedenis.

Diederic van Assenede.

Kleine bydragen tot de middeleeuwsche staetshuishoud- en muntkunde.

Heidensch Tongeren.

Oorkonden in het Nederlandsch, van 1277, 1280, 1281, 1284, 1285, 1294, 1296 en 1298.

Handschriften in vroegere tyden bestaende.

Kleine gedichten en prozastukken uit de dertiende en veertiende eeuw.

Vaderlandsche anekdoten.

Dierensage.

Marten Everaert, van Brugge.

Grafschrift van Keizer Karel.

Over het gedicht: ‘Vanden Eenhoren.’

Ympyn Christoffels.