Vestdijkkroniek. Jaargang 1977


auteur: [tijdschrift] Vestdijkkroniek


bron: Vestdijkkroniek. Jaargang 1977. Thespa uitgeverij, Amsterdam 1977


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Vestdijkkroniek. Jaargang 1977


Inhoudsopgave

[Nummer 15] De menselijke achtergronden van een trucfoto Hans ter Braak

De Jeugdpsychologische Roman en Vestdijk (1) Dr N. Beets

Vestdijks visie op Proust1 Dr H.A. Wage

Ina Damman en Else Böhler Drs J.L. Segboer

Vestdijk en Bunos Dr R.Th. van der Paardt

De koperen tuin: van Paradijs tot Golgotha M. van Hattum

Boekbespreking

U leest toch ook de Vestdijkkroniek?

Onze auteurs

[Nummer 16] Aantekeningen bij kanttekeningen P. Kralt

Nogmaals Vestdijk als dichter G. Otterloo

Vestdijks poëziekritiek R.A. Cornets de Groot

Experimenten met het historische ik P. Kralt

Onze auteurs

[Nummer 17] Ten Geleide

De Jeugdpsychologische Roman en Vestdijk (2) Dr. N. Beets | Psychologie van de angst, de verveling en de vriendschap in Sint Sebastiaan en Surrogaten voor Murk Tuinstra.

E.v. Moerkerken | Achtergronden van een trucfoto en een echte foto (25-11-1939)

J.F.P. de Smit | Vestdijks Vrouwendienst

Dr. N. Verwey - Drs. B. Verwey | Simon Vestdijks greep op de religie. Een bijdrage tot een nader begrip van de religie en Vestdijks Toekomst der Religie in het bijzonder.

Geurt van Hierden | Filosofietjes

Drs. H. Bekkering - Dr. R.Th. van der Paardt Vestdijkiana extrachronica

Boekbesprekingen

J. Pop, Over De koperen tuin van Simon Vestdijk, Amsterdam 1976

‘Onze auteurs’

[Nummer 18] Woord vooraf

L.G. Abell van Soest | Anton Wachter en Sint Sebastiaan

De Jeugdpsychologische Roman en Vestdijk (3) Dr. N. Beets | Annie Vermeer, Dirk Touraine en Jules Salomons

Dr. F.W. Botzen | De erotische gedachtenwereld van Anton Wachter

H. Bekkering & R.Th. van der Paardt Vestdijkiana extrachronica II

Boekbesprekingen

Onze auteurs