Vestdijkkroniek. Jaargang 1978


auteur: [tijdschrift] Vestdijkkroniek


bron: Vestdijkkroniek. Jaargang 1978. Drukkerij Uitgeverij H. Gianotten, Tilburg 1978


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Vestdijkkroniek. Jaargang 1978


Inhoudsopgave

[Nummer 19] Ten Geleide

Juryrapport | Ko Pop, Martin Ros, Nico Scheepmaker bij gelegenheid van uitreiking Anton Wachterprijs - 1977 voor Frans Kellendonk's verhalenbundel Bouwval (Meulenhoff 1977)

Drs. J. Zuidgeest | De onvoorwaardelijke overgave aan Else Böhler

Jane Fenoulhet | ‘A novel within a novel within a novel...’ (1)

R.A. Cornets de Groot | Astrologie - een extra-literair gegeven?

Hugo Klooster | De datering van ‘Drie van Tilly’

Boekaankondiging

Onze auteurs

[Nummer 20] Ten Geleide

Dr. N. Beets | Rondom Pastorale 43

Prof. Dr. P. Smits | Vestdijk en Sierksma over de religie

Marianne v. Dalfsen | Schering en Inslag (1) (Over de struktuur van Vestdijks ‘Grieksche Sonnetten’)

R.A. Cornets de Groot | De kruik van de waterman

Jane Fenoulhet | ‘A novel within a novel within a novel...’ (2)

Onze auteurs

[Nummer 21] Marianne van Dalfsen | Schering en Inslag (2) (Over de struktuur van Vestdijks ‘Grieksche Sonnetten’)

D. Vriesman | ‘Bring him back alive’

Harry Bekkering en Fokkelien von Meyenfeldt | Fantoches Vestdijk, Verlaine en de komedie

R.Th. van der Paardt | Aktaion en Ter Braak

Francis Bulhof | Onvoorwaardelijk overgeven

Onze auteurs

Oude nummers Vestdijkkroniek

[Nummer 22] Ten geleide

D. Vriesman | Was het allemaal wel zo vriendschappelijk?

P. Barendregt | De dichter als barokkunstenaar

W.M. Schouten-Prins | De erotische gedachtenwereld van Anton Wachter, een commentaar en een pleidooi

Drs. J. Zuidgeest | WERKELIJKHEID contra FICTIE. Met een partijdige scheidsrechter bij de zijlijn.

Johan Daisne over Simon Vestdijk

Marianne van Dalfsen | Schering en Inslag (3) (Over de struktuur van Vestdijks ‘Grieksche Sonnetten’)

Onze auteurs