Vestdijkkroniek. Jaargang 1979


auteur: [tijdschrift] Vestdijkkroniek


bron: Vestdijkkroniek. Jaargang 1979. Drukkerij Uitgeverij H. Gianotten, Tilburg 1979


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

Vestdijkkroniek. Jaargang 1979


Inhoudsopgave

[Nummer 23] L.G. Abell-van Soest | Meneer Visser's droom

H. Noordermeer | 's Konings Poppen I

M. Boks-Schoute | 's Konings Poppen II

R.A. Cornets de Groot | Een fantasia

E.v. Dompselaar | Over ‘Het vijfde zegel’ ‘Ik zie sterretjes’.

Marianne van Dalfsen | Schering en Inslag (slot) (Over de struktuur van Vestdijks ‘Grieksche Sonnetten’)

Wam de Moor | Meester en Leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk.

H. Bekkering en R.Th. van der Paardt | Vestdijkiana Extrachronica III

R.A. Cornets de Groot | Intieme Optiek, een feuilletonessay, 's-Gravenhage-Rotterdam 1973

J.G. Kooy | Simon Vestdijk: De jacht op het verleden

L. Pepplinkhuizen en J.F.P. de Smit | De symbolische implicaties van De redding van Fré Bolderhey

Onze auteurs

[Nummer 24] Ten geleide

Martin Hartkamp | Waarom schreef Vestdijk geen toneel?

P. Barendregt | Het sonnet ‘De heilige Andreas’

Fries de Vries | Gesprek met Vestdijks Ina Damman

E. van Dompselaar | De Kruisweg en ‘Het Vijfde Zegel’

B. Verwey | Droom en werkelijkheid

Onze auteurs

[Nummer 25] Anton Wachternummer Ten geleide

J. Visser | Anton Wachter en Amsterdam: een afronding

[Nummer 26] Maarten 't Hart | Vestdijk en de muziek: de drie paradoxen Voordracht gehouden te Harlingen op 20 oktober 1979 ter gelegenheid van de tweede Anton Wachterprijsuitreiking.

Vestdijk en Jeanne van Schaik-Willing over ‘Op afbetaling’

Harry Bekkering en Frits Verhoeve | Het geweten en het verleden van Ignaz Vorbrot of hoe een buschauffeur het spoor terug volgde

Ed van Dompselaar | Tal en teken Een opstel over de rol van het getal in Het vijfde zegel.

R.A. Cornets de Groot | Rudy van der Paardt een betrouwbare gids

Onze auteurs